Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους (σ. 43 – 44)

α. Η διαμόρφωση του έθνους των Ρώσων Οι Βάραγγοι ή Ρως (γνωστοί στους Δυτικούς ως Βίκιγκς και Νορμανδοί)

 •   Ήταν σκανδιναβικά φύλα (από την περιοχή της Νορβηγίας, Δανίας, Σουηδίας). Ø Εμφανίστηκαν στην ιστορία τον 9ο αιώνα.
 •   Ήταν έμποροι και πειρατές.
 •  Για να φτάσουν από τη Ρωσία στον Εύξεινο Πόντο και την Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιούσαν τα ποτάμια.
 • Αναμείχθηκαν με τους ανατολικούς Σλάβους (Ρώσους, Λευκορώσους, Ουκρανούς) δημιουργώντας ένα νέο λαό.
  Το νέο έθνος (έθνος = ένα σύνολο ανθρώπων που έχει τη συνείδηση πως διαφέρει πολιτισμικά από ένα άλλο. Συνδέεται με κοινούς δεσμούς: καταγωγής, ιστορικής παράδοσης, πολιτισμικών στοιχείων, αξιών και στόχων, ίσως και θρησκείας και γλώσσας).
 • Πήρε από τους Ρως το όνομα και την κρατική οργάνωση.

Πήρε από τους Σλάβους τη γλώσσα και τη λαϊκή βάση.

β. Ίδρυση Κράτους – Σχέσεις με το Βυζάντιο Πρώτο Ρωσικό Κράτος ήταν η ηγεμονία του Κιέβου (9ος αι.) [σήμερα το Κίεβο είναι πρωτεύουσα της Ουκρανίας]

 •  Είχε εμπορικές σχέσεις με το Βυζάντιο και το Χαλιφάτο.
 • Υπέγραψε εμπορικές συνθήκες με το Βυζάντιο (911 και 944).

Ανέπτυξε πολιτιστικές σχέσεις με το Βυζάντιο.

γ. Εκχριστιανισμός Ρώσων

 • Ο Ρώσος ηγεμόνας Βλαδίμηρος βοήθησε το Βασίλειο Β΄ στη συντριβή των βυζαντινών γαιοκτημόνων (δυνατών).
 • Ο Βλαδίμηρος βαπτίστηκε χριστιανός και παντρεύτηκε τη αδελφή του Βασιλείου Β΄ Άννα.
 • Οι Ρώσοι βαπτίστηκαν ομαδικά (989).
  Οι συνέπειες του εκχριστιανισμού των Ρώσων
 • Οι Ρώσοι προσδέθηκαν θρησκευτικά και πολιτισμικά στο Βυζάντιο.
 • Οι εμπορικές ανταλλαγές αυξήθηκαν.
 • Πολλαπλασιάστηκαν οι Ρώσοι μισθοφόροι στο Βυζάντιο.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

• Διεθνής Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών: http://www.aiebnet.gr/

• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/programmes/bzhistdb-gr.html

• Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών: http://www.byzantinestudies.gr/

• Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ: http://www.kbe.auth.gr/index.html

• Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης: https://www.patriarchate.org/home

• Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών: http://www.pipm.gr/

• Associazione Italiana di Studi Bizantini (AISB): http://www.studibizantini.it/

• Belgisch Genootschap voor Byzantijnse Studies (BGBS): http://www.byzantium.be/

• Byzantijnse Studies Nederland: http://gallery.byzantijnsestudiesnederland.nl/#!home

• Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance (Collège de France - CNRS): http://byzance.dr10.cnrs.fr/

• Institut für Byzantinistik und Neogräzistik: http://www.byzneo.univie.ac.at/institut/

• Nordic Byzantine Network: http://www.nordbyz.net/

• Society for the Promotion of Byzantine Studies: http://www.byzantium.ac.uk/home.htmlΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

• ΑγίαΣοφία, Virtual tour: http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/

• Άγιο Όρος: http://www.macedonian-heritage.gr/Athos/General/Introduction.html

• Βυζαντινά Μνημεία Αττικής: http://www.eie.gr/byzantineattica/

• Βυζαντινή Ζωγραφική: http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/

• Γραφή και μικρογραφία στα χειρόγραφα του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας: http://194.177.217.107/scripts_and_miniatures/

• Ελληνική Ιστορία, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: http://www.e-history.gr/

• Ελληνική Μουσική Πύλη του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης του ΙΕΜΑ: http://www.musicportal.gr/byzantine_music_history/?lang=el

• Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου: http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=index&lang=gr

• Η καστροπολιτεία του Μυστρά: http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/

• Ιστορικός Άτλας της Μεσογείου(Χάρτες): http://explorethemed.com/DefaultEl.asp

• Μεταβυζαντινή Αγιογραφία: http://home.yebo.co.za/~xenitis/

• Μυριόβιβλος, Βυζαντινή Μουσική: http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/papadopoulos_music.html

• Anastasian Wall: http://www.shca.ed.ac.uk/projects/longwalls/AnastasianWall.htm

• Byzance Architecture, Antoin Helbert: http://www.antoine-helbert.com/fr/portfolio/annexe-work/byzance-architecture.html

• Explore Byzantium: http://byzantium.seashell.net.nz/index.php

• Macedonian Heritage: http://www.macedonian-heritage.gr/index.html

• Sharing Ancient Wisdoms project: http://www.ancientwisdoms.ac.uk/

• The Istanbul Documentation Project: http://www.learn.columbia.edu/istanbul/ΜΟΥΣΕΙΑ

• Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μουσεία-Συλλογές: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp?theme_id=22

• Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: http://www.byzantinemuseum.gr/el/

• Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Εκπαιδευτικά Προγράμματα: http://mbp.gr/edu/

• Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: http://mbp.gr/html/gr/

• Μουσείο Μπενάκη: http://www.benaki.gr/ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

• Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας by Pavlos Karolides: http://www.gutenberg.org/files/41684/41684-h/41684-h.htm

• Λεβάντια: http://www.levantia.com.au/

• Μυριόβιβλος: http://www.myriobiblos.gr/byzhistory.html

• Ψηφιακά βιβλία: http://www.digitalbookindex.org/subject_search/search010areabyzana/1

• Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας: http://eib.xanthi.ilsp.gr/gr/default.asp

• British Library, Digitised Manuscripts: http://www.bl.uk/manuscripts/Default.aspx

• Dumbarton Oaks, Research Library and Collection: http://museum.doaks.org/IT_1202?sid=20997&x=491784

• Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France: http://gallica.bnf.fr/

• Historia bizantina, Ioannes Scylitza: http://www.wdl.org/en/item/10625/

• Krumbacher: http://www.archive.org/stream/byzantinischezei01mnuoft#page/2/mode/2up

• Suda On Line: http://www.stoa.org/sol/

• The Temple Gallery: http://www.templegallery.com/adwords10.htm

• World Digital Library: http://www.wdl.org/en/search/?q=byzantineΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• 24γράμματα, Βυζαντινή Ιστορία: http://www.24grammata.com/?cat=195

• Βυζαντινά Σύμμεικτα: http://byzsym.org/index.php/bz

• Παρεκβολαί: http://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai

• Περιοδικό Αρχαιολογία: http://www.archaiologia.grΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

• Βυζαντινή Ιστορία (Ιστολόγιο): http://byzantin-history.blogspot.gr/

• Βυζαντινών Ιστορικά (Ιστολόγιο): http://vizantinonistorika.blogspot.gr/

• Μαθήματα ιστορίας (Χαλούλος): http://users.sch.gr/pchaloul/lessons-of-history.htm

• Τράπεζα Θεμάτων, Ιστορία: http://meleagros.iep.edu.gr/

• e-istoria.com: http://www.e-istoria.com/byzantio.html

2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων

 

Η εικονομαχία είναι κυρίως κίνημα θρησκευτικό και πνευματικό, που αφορούσε το πρόσωπο του Χριστού.
EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
1. O Χριστός ως Θεός δεν ζωγραφίζεται
2. H Θεότητα είναι αθέατη και απερίγραπτη
3. Οι παραστάσεις των αγίων και του Χριστού δε δείχνουν την αγιότητά τους και τη δόξα τους.
Δε διαφέρουν από τα είδωλα

Εικονολατρεία
Επικράτησε τελικά η πίστη της Εκκλησίας,όπως τη διατύπωσε η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος(787), επί Ειρήνης της Αθηναίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
1. Στην εικόνα του Χριστού, δε ζωγραφίζουμε ούτε τη Θεία, ούτε την ανθρώπινη φύση, αλλά τον σαρκωμένο Λόγο, το πρόσωπο του οποίου προσκυνούμε και στο οποίο οι δύο φύσεις είναι αχωρίστως ενωμένες.
2. Ο Θεός επειδή έγινε ορατός κατά τη σάρκα και επικοινώνησε με τους ανθρώπους, μπορεί να απεικονιστεί.
3. Oι εικόνες δεν είναι σαν τις φωτογραφίες. Δεν είναι φυσική(νατουραλιστική) η απεικόνιση των προσώπων. Τα πρόσωπα φανερώνουν μια μυστική πραγματικότητα,τη δόξα του ουρανού Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά είναι αλλοιωμένα,μεταμορφωμένα. Αυτή η θεία χάρη είναι εκείνη που κάνει τις εικόνες να θαυματουργούν.
4. Όταν προσκυνούμε τις άγιες εικόνες, η τιμή δεν απευθύνεται στο υλικό, αλλά διαβαίνει στο πρωτότυπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717 – 1025)

Ι. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας σελ. 32 – 33
α. Παγίωση και επέκταση των αλλαγών
 Στα χρόνια της δυναστείας των Ισαύρων – Συριακή Δυναστεία – (717 – 802) και της δυναστείας του Αμορίου (802 – 867) διαμορφώνεται πλέον το μεσαιωνικό ελληνικό Βυζαντινό Κράτος.
Οι εξελίξεις που σημειώθηκαν ήταν οι εξής:
 Τα σύνορα του Βυζαντίου προς τα ανατολικά με το Χαλιφάτο σταθεροποιήθηκαν στις παρυφές της Μικράς Ασίας (στεριά) και κατά μήκος της γραμμής Κιλικία – Κύπρος – Κρήτη (θάλασσα).
 Στα μέσα του 9ου αιώνα άρχισε η βυζαντινή αντεπίθεση στη Μικρά Ασία.
 Αντιμετωπίστηκε η βουλγαρική εισβολή.
 Άρχισε η αφομοίωση των Σλάβων.
 Ενισχύθηκε ο εξελληνισμός του Βυζαντίου και η χρήση της λατινικής περιορίστηκε αισθητά.
 Τα θέματα γενικεύτηκαν στη Μ. Ασία και επεκτάθηκαν στα Βαλκάνια. Ωστόσο, ο στρατηγός – διοικητής κάθε θέματος με τη δύναμη που διέθετε, μερικές φορές απέβαινε επικίνδυνος για την κεντρική εξουσία. Πολλές εξεγέρσεις οργανώθηκαν από στρατηγούς.
 Ο στρατός του θέματος αποτελούνταν από στρατιώτες – αγρότες που είχαν δικά τους κτήματα και σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης ήταν υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες.
 Η ανάπτυξη των θεματικών στρατών είχε ως συνέπεια: α) να περιοριστούν οι μισθοφόροι και β) να κυριαρχήσει στη βυζαντινή ύπαιθρο η μικρή και μεσαία αγροτική ιδιοκτησία.
β. Ανάκαμψη της οικονομίας
 Ο πληθυσμός του Βυζαντίου στο μεταίχμιο από τον 8ο στον 9ο αι. είχε αυξηθεί αισθητά σε σχέση με τον 7ο αι.
 Τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν.
 Το εμπόριο και η βιοτεχνία αναζωογονήθηκαν, χωρίς να αλλοιωθεί ο αγροτικός χαρακτήρας της οικονομίας.
 Εφαρμόστηκαν τολμηρά οικονομικά μέτρα, οι κακώσεις, την εποχή του Νικηφόρου Α΄ (802 – 811) που απέβλεπαν στην ανάκαμψη του εμπορίου και την αύξηση των εισόδων του κράτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού Κράτους

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

α. Ίδρυση και αρχές του Ισλάμ
Το Ισλάμ («αφοσίωση και πίστη στο θέλημα του Θεού») είναι η μονοθεϊστική θρησκεία που ίδρυσε ο Μωάμεθ
επηρεασμένος από το Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό.
Το ιερό βιβλίο της νέας θρησκείας, το Κοράνι («λόγος θεού»), απαιτούσε από τους πιστούς (Μουσλίμ) διάδοση του Ισλάμ με ιερό πόλεμο (τζιχάντ) κατά των απίστων (όχι καταναγκασμό σε βάρος Χριστιανών και Ιουδαίων). Όσοι έπεφταν στον πόλεμο γίνονταν μάρτυρες της πίστης και ο Παράδεισος άνοιγε γι’ αυτούς.
Το Ισλάμ κυριάρχησε σ’ όλη την Αραβία ταχύτατα (622 – 632).
Αφετηρία του αραβικού χρονολογικού συστήματος είναι το 622 (έτος της Εγίρας = αποδημίας), όταν ο Μωάμεθ κατέφυγε από τη Μέκκα στη Μεδίνα.

β. Η επέκταση – Παράγοντες και συνέπειες
Οι νεοφώτιστοι στο Ισλάμ Άραβες, δυο χρόνια μετά το θάνατο του Προφήτη, εξορμούν υπό την ηγεσία του χαλίφη (δηλ. του τοποτηρητή και διαδόχου του Προφήτη) από τη χερσόνησό τους, συντρίβουν τους Βυζαντινούς στο Γιαρμούκ (636)και κατακτούν μέσα σε λίγα χρόνια τις γειτονικές ρωμαϊκές και περσικές επαρχίες (Παλαιστίνη, Συρία, Αίγυπτο, Μεσοποταμία και Περσία) που ενσωματώνονται στο Χαλιφάτο (Αραβικό Κράτος). Τα ανατολικά σύνορα του Βυζαντίου περιορίστηκαν στη Μ. Ασία.

Παράγοντες της αραβικής εξάπλωσης
Η εξάντληση Βυζαντινών και Περσών από τους συνεχείς πολέμους στα χρόνια του Ηρακλείου.
Η αντίθεση των ανατολικών επαρχιών (Μονοφυσίτες) προς την κεντρική εξουσία του Βυζαντίου.

Πορεία εξάπλωσης
Οι Άραβες από τη Βόρεια Αφρική και το Γιβραλτάρ περνούν στην Ισπανία. Την προέλασή τους αναχαίτισε στο Πουατιέ (βόρεια των Πυρηναίων) το 732 ο Κάρολος Μαρτέλος, μαγιορδόμος (ηγεμόνας) των Φράγκων.
Με το στόλο που ναυπήγησαν με τη βοήθεια των Φοινίκων και των Αιγυπτίων κατέλαβαν την Κύπρο, τη Ρόδο, την Κω και τη Χίο και πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη (674 – 678, 717 – 718). Τα ισχυρά τείχη και το υγρόν πυρ (μείγμα από χημικές ουσίες που προκαλούσε πυρκαγιές και φλεγόταν ακόμα και μέσα στο νερό, εφεύρεση του Σύρου μηχανικού Καλλίνικου) έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη διάλυση της αραβικής πολιορκίας. Τον 9ο αιώνα κατακτούν την Κρήτη και τη Σικελία.

Οι συνέπειες των αραβικών κατακτήσεων ήταν σημαντικότατες
Διασπάστηκε ο μεσογειακός κόσμος, που είχε ενοποιηθεί από τους Ρωμαίους.
Για το Βυζάντιο χάθηκαν πολλά εδάφη και μεγάλα αστικά κέντρα.
Ερημώθηκαν πολλές περιοχές.
Μειώθηκε η αγροτική παραγωγή.
Συρρικνώθηκε το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπόριο.

 

1. Ο Ιουστινιανός (6ος αιώνας) και το έργο του σελ. 16

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Ο Ιουστινιανός (6ος αιώνας) και το έργο του σελίδα 16

α. Η πολιτική του Ιουστινιανού
 Ποιο ήταν το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού Α΄ (527 – 565);
Το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού ήταν: Ένα κράτος, μια εκκλησία, μια νομοθεσία.

β. Εσωτερική πολιτική
 Ποια ήταν η εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού όσον αφορά το κράτος;
Η εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού όσον αφορά το κράτος ήταν η εξής:
1. Κατέστειλε με τη βοήθεια της συζύγου του Θεοδώρας, την εξέγερση των δήμων του
Ιπποδρόμου και του λαού της Κωνσταντινούπολης (Στάση του Νίκα, 532).
2. Περιόρισε τη δύναμη των δήμων ενισχύοντας την αυτοκρατορικά εξουσία.
3. Περιόρισε τη δύναμη των μεγάλων γαιοκτημόνων προς όφελος των ελεύθερων αγροτών.

 Ποια ήταν η εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού όσον αφορά την Εκκλησία;
Η εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού όσον αφορά την Εκκλησία ήταν η εξής:
1. Καταδίωξε τους οπαδούς των αιρέσεων και της αρχαίας θρησκείας.
2. Έκλεισε τη Νεοπλατωνική Ακαδημία της Αθήνας (529).
3. Διέδωσε το Χριστιανισμό σε λαούς του Καυκάσου και της Ανατολικής Αφρικής.

 Ποια ήταν η εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού όσον αφορά τη νομοθεσία;
Ο Ιουστινιανός για την ομαλή απονομή της δικαιοσύνης, που παρεμποδιζόταν από το πλήθος και τις αντιφάσεις των νόμων, κωδικοποίησε το Ρωμαϊκό Δίκαιο (κωδικοποίηση = συστηματική και
μεθοδική συγκέντρωση και κατάταξη νόμων). Έτσι εξέδωσε:
1. τον Ιουστινιάνειο Κώδικα (συλλογή προγενέστερων αυτοκρατορικών νόμων),
2. τον Πανδέκτη (γνώμες Ρωμαίων νομικών),
3. τις Εισηγήσεις (εγχειρίδιο -βιβλίο που περιέχει περιληπτικές γνώσεις- για αρχάριους φοιτητές της Νομικής),
4. τις Νεαρές (νέοι νόμοι, οι περισσότεροι γραμμένοι στα ελληνικά γιατί οι υπήκοοι του ανατολικού τμήματος κυρίως δεν κατανοούσαν τη λατινική).
Το Ιουστινιάνειο Δίκαιο αποτέλεσε τη βάση του Δικαίου της Νεότερης Ευρώπης.

 

Επεξήγηση όρων και εννοιών:
Θεοδώρα: σύζυγος του Ιουστινιανού. Ήταν από φτωχή οικογένεια και επειδή έμεινε ορφανή από μητέρα αναγκάστηκε να εργάζεται ως χορεύτρια στο θέατρο και τον ιππόδρομο. Όταν γνώρισε και
παντρεύτηκε τον Ιουστινιανό, έδειξε ότι διέθετε εξυπνάδα, ισχυρή θέληση και διπλωματική ικανότητα. Όταν κατά τη Στάση του Νίκα ο αυτοκράτορας ήθελε να εγκαταλείψει το θρόνο του, η Θεοδώρα τον έπεισε να μην το κάνει.

Δήμοι: αρχικά ήταν αθλητικά σωματεία που οργάνωναν τους αγώνες στον Ιππόδρομο, στη συνέχεια μετασχηματίστηκαν σε πολιτικά κόμματα. Ο λαός της Κωνσταντινούπολης, που είχε ιδιαίτερη προτίμηση στις αρματοδρομίες, ήταν ενταγμένος, στο σύνολό του σχεδόν, στους Δήμους. Στα χρόνια του Ιουστινιανού οι μεγάλο Δήμοι ήταν δύο: Οι Βένετοι (γαλάζιοι) και οι Πράσινοι (έπαιρναν το όνομά τους από το χρώμα της στολής του ηνίοχου που υποστήριζαν ή από το χρώμα της σημαίας τους). Μέσα στα καθήκοντά τους, εκτός από τη φροντίδα για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αρματοδρομιών, ήταν να βοηθούν στην κατασκευή δημόσιων έργων και να παίρνουν μέρος στην αντιμετώπιση εχθρών, αν παρουσιαζόταν ανάγκη.

Στον Ιππόδρομο ο λαός αποδεχόταν με επιδοκιμασίες την εκλογή του νέου αυτοκράτορα, που παρουσιαζόταν στο αυτοκρατορικό θεωρείο, διατύπωνε με τους εκπροσώπους των Δήμων τα παράπονά του και πολλές φορές αποδοκίμαζε κακούς αυτοκράτορες ή ασκούσε κριτική για την
πολιτική τους γενικά. Επομένως οι αυτοκράτορες υπολόγιζαν τη δύναμη των Δήμων και φρόντιζαν να έχουν με το μέρος τους τον έναν από τους δύο.

Στάση του Νίκα: τον Ιανουάριο του 532 ξέσπασε στην Κωνσταντινούπολη η Στάση του Νίκα, μια μεγάλη εξέγερση. Τα αίτια ήταν η γενική δυσαρέσκεια για την καταπίεση και τη βαριά φορολογία καθώς και η διαφθορά πολλών ανώτερων αξιωματούχων του κράτους. Η οργή του πλήθους στράφηκε εναντίον στενών συνεργατών και συμβούλων του Ιουστινιανού. Την αρχή έκαναν οι Πράσινοι, που διαμαρτυρήθηκαν έντονα κατά του αυτοκράτορα στον ιππόδρομο. Την άλλη μέρα ενώθηκαν μαζί τους και οι Βένετοι και, όταν ο Ιουστινιανός θέλησε να τους αντιμετωπίσει δυναμικά, η στάση εξαπλώθηκε γρήγορα σ’ όλη την πόλη. Ένα μεγάλο μέρος της παραδόθηκε στις φλόγες, οι στασιαστές
κυριάρχησαν παντού και τέλος ανακήρυξαν στον ιππόδρομο αυτοκράτορα τον Υπάτιο. Επειδή το σύνθημα των εξεγερμένων ήταν η λέξη «νίκα», η στάση ονομάστηκε «στάση του νίκα».
Ο Ιουστινιανός βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Σ’ ένα συμβούλιο που έγινε στο παλάτι, τη μόνη περιοχή της πόλης που δεν είχε πέσει στα χέρια των επαναστατών, εκδήλωσε την επιθυμία να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Τον συγκράτησε όμως η αυτοκράτειρα Θεοδώρα.
Τελικά η συμμαχία Πράσινων και Βένετων διασπάστηκε, γιατί πολλοί ηγέτες τους δωροδοκήθηκαν, και η κατάσταση άλλαξε. Οι στασιαστές, που είχαν συγκεντρωθεί στον ιππόδρομο περικυκλώθηκαν
από τους στρατηγούς του Ιουστινιανού. Υπολογίζεται ότι πάνω από 30.000 πολίτες βρήκαν τότε το θάνατο. Ο Υπάτιος εκτελέστηκε. Η εξέγερση είχε κρατήσει 6 μέρες. Μετά την καταστολή της
στάσης, η δύναμη των Δήμων μειώθηκε προσωρινά, ενώ ενισχύθηκε η απόλυτη μοναρχία. Έτσι ο Ιουστινιανός μπόρεσε να ασχοληθεί με τις φιλοδοξίες του στη Δύση.

Νεοπλατωνική Ακαδημία: φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα που συνέχιζε την παράδοση της Ακαδημίας του Πλάτωνα, η οποία είχε ιδρυθεί πριν από 9 αιώνες.
γ. Εξωτερική πολιτική
 Ποιος ήταν ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού στη Δύση και με ποιο τρόπο πέτυχε το στόχο του;
Ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του αυτοκράτορα στη Δύση ήταν να αποκαταστήσει τη Ρωμαϊκή Οικουμένη, να ανορθώσει δηλαδή τη ρωμαϊκή εξουσία.
Για να πετύχει το στόχο του ο Ιουστινιανός:
1. Κατέλυσε το Βανδαλικό Κράτος στη Βόρεια Αφρική.
2. Πολέμησε σκληρά για είκοσι χρόνια ενάντια στο Οστρογοτθικό Βασίλειο στην Ιταλία.
3. Ανακατέλαβε ένα μέρος του Βησιγοτθικού Βασιλείου στην Ισπανία.

 

 Ποιος ήταν ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού στην Ανατολή και με ποιο τρόπο πέτυχε το στόχο του;
Ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του αυτοκράτορα στην Ανατολή ήταν να επανακτήσει τα βυζαντινά εδάφη.
Για να πετύχει το στόχο του ο Ιουστινιανός:
1. Πολέμησε ενάντια στον Πέρση βασιλιά Χοσρόη Α΄.
2. Υπέγραψε Συνθήκη (562) μαζί του.

 Ποιος ήταν ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού στην περιοχή του Δούναβη και με ποιο τρόπο πέτυχε το στόχο του;
Ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του αυτοκράτορα στην περιοχή του Δούναβη ήταν να αποκρούσει τις εισβολές.
Για να πετύχει το στόχο του ο Ιουστινιανός:
1. Έκτισε φρούρια.
2. Εξαγόρασε την ειρήνη.
Δεν μπόρεσε όμως να αναχαιτίσει (=σταματήσει) τις εισβολές Σλάβων και άλλων λαών.

 Ποιες ήταν οι συνέπειες των πολέμων σε Δύση και Ανατολή;
Οι συνέπειες των πολέμων σε Δύση και Ανατολή ήταν οι εξής:
1. Απογυμνώθηκαν οι ευρωπαϊκές επαρχίες από στρατεύματα.
2. Άδειασαν τα κρατικά ταμεία.
3. Εξασθένισε η διεθνής θέση του Βυζαντίου.
4. Αργότερα, χάθηκαν εκτεταμένες περιοχές.

δ. Κτίσματα και Αγία Σοφία
 Ποια έργα κατασκευάστηκαν επί Ιουστινιανού;
Τα έργα που κατασκευάστηκαν επί Ιουστινιανού ήταν: οχυρωματικά (φρούρια και τείχη), υποδομής και κοινής ωφέλειας (δρόμοι, γέφυρες, υδραγωγεία, αποθήκες σιτηρών), θρησκευτικά (ναοί).
 Ποιο είναι το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής τέχνης; Ποιος ο αρχιτεκτονικός ρυθμός της Αγίας
Σοφίας και ποια τα χαρακτηριστικά του; Ποιοι οι αρχιτέκτονές της; Πόσα χρόνια κράτησε η κατασκευή της;
1. Το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής τέχνης είναι η Αγία Σοφία.
2. Ο αρχιτεκτονικός της ρυθμός είναι βασιλική μετά τρούλου (συνδυασμός μακρόστενου και κυκλικού
ή πολυγωνικού κτιρίου). Το κεντρικό κτίριο (76 μ. × 71 μ.) σχηματίζουν 4 πεσσοί (τετράγωνοι κίονες)που συνδέονται με τόξα. Τα τόξα σχηματίζουν ημισφαιρικά τρίγωνα και αυτά ένα στεφάνι πάνω στο
οποίο στηρίζεται ο τρούλος ο οποίος μοιάζει να κρέμεται απ' τον ουρανό σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο.
3. Αρχιτέκτονες ήταν ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος από τη Μικρά Ασία.
4. Η κατασκευή της Αγίας Σοφίας κράτησε πέντε χρόνια (532 – 537).

1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του

Ερωτήσεις:

Σωστό – Λάθος:
 Ο Ιουστινιανός έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ. Σ Λ
 Το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού ήταν: ένα κράτος, μία εκκλησία, μία πολιτική. Σ Λ
 Ο Ιουστινιανός προσπάθησε να περιορίσει τη δύναμη των ελεύθερων αγροτών. Σ Λ
 Ο Ιουστινιανός σταμάτησε τη λειτουργία της Ακαδημίας του Πλάτωνα στην Αθήνα. Σ Λ
 Η Νεοπλατωνική Ακαδημία ήταν φιλοσοφική σχολή. Σ Λ
 Ο Ιουστινιανός διέδωσε το Χριστιανισμό σε λαούς του Καυκάσου και της Α. Αφρικής. Σ Λ
 Ο Πανδέκτης ήταν βιβλίο για τους αρχάριους φοιτητές της νομικής. Σ Λ
 Οι περισσότερες από τις Νεαρές ήταν γραμμένες στα λατινικά. Σ Λ
 Η Θεοδώρα ήταν σύζυγος του Θεοδοσίου Α΄. Σ Λ
 Οι Δήμοι ήταν αρχικά αθλητικά σωματεία, ενώ στη συνέχεια μετασχηματίστηκαν σε πολιτικά σώματα.
Σ Λ
 Οι αυτοκράτορες υπολόγιζαν τη δύναμη των Δήμων γιατί οι Δήμοι ασκούσαν κριτική στην πολιτική τους.
Σ Λ
 Η Στάση του Νίκα απέτυχε και πάνω από 30.000 πολίτες βρήκαν το θάνατο. Σ Λ
 Οι στασιαστές ήταν δυσαρεστημένοι με την πολιτική του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Σ Λ
 Ο Ιουστινιανός πολέμησε σκληρά για πολλά χρόνια ενάντια στο Οστρογοτθικό Βασίλειο στην Ιταλία.
Σ Λ
 Οι πόλεμοι σε Δύση και Ανατολή είχαν ως αποτέλεσμα να απογυμνωθούν οι ευρωπαϊκές επαρχίες από
στρατεύματα και να ενισχυθεί η διεθνής θέση του Βυζαντίου. Σ Λ
 Ο Ιουστινιανός κατασκεύασε πολλά λουτρά για το λαό και ξενοδοχεία για τους άπορους ξένους.
Σ Λ
 Η Αγία Σοφία είναι το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής τέχνης. Σ Λ
 Η κατασκευή της Αγίας Σοφίας κράτησε 15 χρόνια. Σ Λ
 Από τους 32 ναούς που έκτισε ο Ιουστινιανός στην Κωνσταντινούπολη η Αγία Σοφία ήταν η μόνη που άντεξε
στο χρόνο. Σ Λ

Συμπλήρωσης κενών:
 Ο Ιουστινιανός κατέστειλε την εξέγερση των ………………………. του Ιπποδρόμου και του λαού της
…………………………....… που ονομάστηκε ..……………………. του ………………………. (532).

 Στο θρησκευτικό τομέα ο Ιουστινιανός καταδίωξε τους οπαδούς της …………..... …………………… και των
………………………… .
 Το διαρκέστερο έργο του αυτοκράτορα ήταν η ……………………………………………………………….
…….…………………………………………………….. για την ομαλή απονομή της ………….................. .
 Ο Ιουστινιάνειος κώδικας περιλάμβανε ……………………………………………………………………... .
 Το Ιουστινιάνειο Δίκαιο αποτέλεσε τη βάση του Δικαίου της ……….……………….. ..…………………. .
 Η εξέγερση των Δήμων και του λαού της Κωνσταντινούπολης που ξέσπασε το ………………… ονομάστηκε
Στάση του Νίκα γιατί ………………………………………………………………………….. .
 Ο Ιουστινιανός κατέστειλε τη Στάση του Νίκα με τη βοήθεια της ……………………….. .
 Στόχος του αυτοκράτορα στη Δύση ήταν να ………………………………………………………………….,
ενώ στην Ανατολή να ……………………………………………………………………………………...… .
 Ο Ιουστινιανός κατέλυσε το κράτος των ………………………….. στη Β. Αφρική.
 Ο Ιουστινιανός πολέμησε εναντίον του Πέρση βασιλιά ……………………. και συνθηκολόγησε μαζί του.
 Στην περιοχή του Δούναβη στόχος του ήταν να ……………………………………………………………. .
 Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός της Αγίας Σοφίας είναι …………………………… μετά ……………………….,
που προήλθε από το συνδυασμό των βασιλικών και των …………………………. κτιρίων.
 …………………………. της Αγίας Σοφίας ήταν ο ………………………… και ο Ισίδωρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)

IΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του
Κράτους
1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του

α. Η πολιτική του Ιουστινιανού
 Ιουστινιανός Α΄ (527-565)  Ένα κράτος, μία εκκλησία, μία
νομοθεσία.
β. Εσωτερική πολιτική:
 Κοινωνικός τομέας:
 Καταστολή Στάσης του Νίκα (532).
 Ενίσχυση αυτοκρατορικής εξουσίας.
 Περιορισμός δύναμης των δήμων.
 Περιορισμός δύναμης μεγαλογαιοκτημόνων.
 Προστασία ελεύθερων αγροτών.

 Θρησκευτικός τομέας:
 Σκοποί:
1. Επιβολή Ορθοδοξίας σε όλη την αυτοκρατορία.
2. Εκχριστιανισμός γειτονικών λαών.
 Τρόποι:
1. Καταδίωξη οπαδών αιρέσεων.
2. Καταδίωξη οπαδών αρχαίας θρησκείας.
3. Αναστολή λειτουργίας Νεοπλατωνικής Ακαδημίας Αθηνών (529).
4. Φροντίδα για διάδοση χριστιανισμού σε λαούς Καυκάσου και Ανατολικής
Αφρικής.

 Νομοθετικός τομέας: Κωδικοποίηση Ρωμαϊκού Δικαίου:
 Ιουστινιάνειος Κώδικας.
 Πανδέκτης.
 Εισηγήσεις.
 Νεαρές.

γ. Εξωτερική πολιτική:
 Στόχος: Αποκατάσταση της Ρωμαϊκής Οικουμένης.
 Τρόποι:
1. Επεκτατικοί πόλεμοι.
2. Αντιμετώπιση εισβολών.

 Πόλεμοι Ιουστινιανού:
α. Στη Δύση:
1. Κατά Βανδαλικού βασιλείου (Β. Αφρική) [533-534]  κατάκτηση.
2. Κατά Οστρογοτθικού βασιλείου (Ιταλία) [535-555]  κατάκτηση.
3. Κατά Βησιγοτθικού βασιλείου (Ισπανία) [535-555]  ανάκτηση ΝΑ
παράκτιων περιοχών.

β. Στην Ανατολή:
 Πέρσες: κατάληψη εκτεταμένων περιοχών.
 562: Υπογραφή συνθήκης (Ιουστινιανός - Χοσρόης Α΄).
 Αποκατάσταση ισορροπίας στην περιοχή.

γ. Στα Βαλκάνια:
 Σλάβοι και άλλοι λαοί: εισβολές στις ευρωπαϊκές επαρχίες αυτοκρατορίας.
 Ιουστινιανός:
1. Φρούρια και τείχη στη γραμμή Δούναβη και Χερσονήσου Αίμου.
2. Διάθεση χρημάτων για εξαγορά ειρήνης.
 Αποτέλεσμα: αρνητικό.

δ. Κτίσματα και Αγία Σοφία:
 Οικοδομικό πρόγραμμα: ιδιαίτερα φιλόδοξο.
 Κατασκευή πολλών αμυντικών έργων (φρούρια, τείχη).
 Κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας (δρόμοι, γέφυρες, υδραγωγεία κ.ά.).
 Κατασκευή ναών.
 Κατασκευή Αγίας Σοφίας.

 Αγία Σοφία: Σύμβολο και πηγή έμπνευσης για τον Ελληνισμό:
 Χρόνος κατασκευής: 532-537.
 Αρχιτέκτονες: Ανθέμιος και Ισίδωρος.
 Ρυθμός: βασιλική μετά τρούλου.
 Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της: ο τρούλος της.

Εργασίες Μαθητών με την χρονογραμμή από το 313 μ.Χ ως το 380 μ.Χ

https://learningapps.org/display?v=pvvuv8cxk21

https://learningapps.org/display?v=pph7xb7vt21

https://learningapps.org/display?v=pd6dnb1in21

https://learningapps.org/display?v=pz2c33z2j21


https://learningapps.org/display?v=pj3occyc521


https://learningapps.org/display?v=p2u68ypqk21


https://learningapps.org/display?v=pbtb2bba321


https://learningapps.org/display?v=pymbj5cdt21

https://learningapps.org/watch?v=pe8kqmvm521

 

«Ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας»

 

http://www.ime.gr/chronos/08/gr/sources/economy.html

Εικόνες του ναού της Αγίας Σοφίας προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο νέος αρχιτεκτονικός τύπος, οι αρχιτεκτονικές καινοτομίες.

Virtual Tour στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας