Καλώς ήρθατε!

Για να βρίσκεστε εδώ σημαίνει πώς είστε Οδυσσόπουλο και γνωρίζετε για τον δικό μας διαδικτυακό χώρο επικοινωνίας!

Οι ναυτικοί ξέρουν πολύ καλά ότι σε κάθε ταξίδι και σε κάθε διαδρομή η συνεργασία είναι αυτή που θα τους οδηγήσει στον προορισμό τους!

Σαν ναυτικοί κι εμείς εδώ μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να συζητάμε σε αυτό το κοινό μας ταξίδι!

Τα μέλη των ομάδων μπορούν να επικοινωνούν με τα σχόλια τους .

Κάθε ομάδα θα έχει τον δικό της χώρο επικοινωνίας!

  • Αναζήτησε την ομάδα σου και βάλε τον μυστικό κωδικό σου!
  • Χαιρέτησε  και συστήσου λέγοντας το μικρό σου όνομα!
  • Γράψε όποια σημαντική πληροφορία έχεις ανακαλύψει για το θέμα της ομάδας σου !