Ας κρατήσουμε αποστάσεις

Αυτή είναι μια κατασκευή για να μετράμε την απόσταση αντικειμένου από ένα αισθητήρα απόστασης.

Το Φύλλο Εργασίας 6 χρησιμοποιεί την οθόνη LCD.

Το Φ.Ε. 7 χρησιμοποιεί τη σειριακή οθόνη (serial monitor) του περιβάλλον προγραμματισμού.

Απόσταση

Leave a Reply