2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑ

Γραμματικά φαινόμενα   Βιβλίο Γραμματικής Ε΄ – Στ΄  Αριθμητικά Αριθμητικά – Θεωρία και Ασκήσεις online Ελλειπτικές ονομάζονται οι προτάσεις των οποίων κάποιοι όροι παραλείπονται. Στον…

Read More

κεφάλαιο 11- Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών Πότε κάνουμε στρογγυλοποίηση σε έναν αριθμό και γιατί; Κάνουμε στρογγυλοποίηση σε έναν αριθμό, φυσικό ή…

Read More

1η ενότητα

  ΡΗΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία των Ρημάτων   Θεωρία Ρήματα Οι χρόνοι του ρήματος και το ποιόν ενέργειας   Η παρουσίαση των χρόνων γίνεται σύμφωνα με…

Read More