κεφάλαιο 11- Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών Πότε κάνουμε στρογγυλοποίηση σε έναν αριθμό και γιατί; Κάνουμε στρογγυλοποίηση σε έναν αριθμό, φυσικό ή…

Read More

Κεφάλαιο 6 (πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών)

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών Οι δύο ιδιότητες της πρόσθεσης ισχύουν και στον πολλαπλασιασμό των φυσικών και των δεκαδικών αριθμών:…

Read More