Σχετικά με το Έργο

To e-Twinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης που δημιουργήθηκε προκειμένου αυτά να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης.

Προάγει τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών σχολείων μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για σχολεία. Η Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης λειτουργεί υπό το European Schoolnet, μία διεθνή συνεργασία 34 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, το οποίο αναπτύσσει μάθηση για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το eTwinning υποστηρίζεται και σε εθνικό επίπεδο από 38 Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης. Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος με το τμήμα Ε2  στο e-Twinning project με θέμα: "STEM on Board" και συνεργάζεται με σχολεία της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Λιθουανίας και της Μολδαβίας.

Ο όρος  “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά. Είναι μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχεδιάζεται ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική κατανόηση του σύμπαντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το "STEM on Board"  θα υλοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020 από την εκπαιδευτικό-συντονίστρια κα Παπαδοπετράκη Ειρήνη, στο πλαίσιο των μαθημάτων ΤΠΕ και Ευέλικτης Ζώνης και θα βασίζεται στο ΑΠΣ. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας μέσα από έναν εποικοδομητικό, θετικό και ασφαλή τρόπο. Με σύγχρονα μέσα, θα επικοινωνούν, θα συνεργάζονται, θα ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες με τους μαθητές των άλλων Ευρωπαϊκών σχολείων-συνεργατών ενώ ταυτόχρονα θα δημοσιοποιούν, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του "STEM on Board", τα αποτελέσματα κάθε δράσης ή έρευνάς τους.

Μείνετε συντονισμένοι...