Ρομποτική συνάντηση BeeBot και Edison

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο δημοτικό σχολείο μας, η προγραμματισμένη εκπαιδευτική ρομποτική επίδειξη της μάχης μεταξύ της BeeBot και του Edison ... να σημειωθεί ότι έπεται και συνέχεια της μάχης ...

Στο 1ο στάδιο - προθέρμανση - οι μαθητές ανακάλυψαν το κρυφό μονοπάτι του ονόματος ΛΙΖΑ, που ήταν χαμένο στη αλφαβήτα μέσα στο φωτόδεντρο

Σε επόμενο στάδιο, προγραμμάτισαν τις BeeBot σε διάφορες πίστες και επίπεδα δυσκολίας - 4 στο σύνολο πίστες -

και στο τελικό στάδιο / πίστα υπήρξε για 1η φορά η συνύπαρξη της Beebot και του Edison ...

let the game begin

Τα οφέλη της Επιστήμης και η Τεχνολογία mRNA

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 64/25-11-2021 του Δ.Σ), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό υλικό/βίντεο, παραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ) με τίτλο «Τα οφέλη της Επιστήμης και η Τεχνολογία mRNA» για το σχολικό έτος 2021-2022.

https://grafis.sch.gr/index.php/s/ykJFR317wMGqmaS