Ποιος είναι ο εικονιζόμενος ναός της Ακρόπολης;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Πώς λέγεται το αρχαίο ελληνικό πολεμικό πλοίο;                                                                                                                                                          Τι ρυθμός είναι αυτός;                                                                                                                                                                                                                                                                             Ποιος είναι ο πίνακας της εικόνας;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ποιος είναι ο αρχηγός των Ελλήνων στη μάχη του Μαραθώνα;

Leave a Reply