• Οι αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας ήταν ο Ανθέμιος και ο ...............
  • Πόσες εκστρατείες έκανε ο Ηράκλειος κατά των Περσών;
  •  Πόσες πολιορκίες δέχτηκε η Κωνσταντινούπολη από τους Άραβες;

Leave a Reply