Ελληνικά

Διευθύντρια Σχεδιασμού

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο Αλεξάντροβα
Όνομα: Αικατερίνη
Ημ. Γέννησης: 28/09/1982
Οικογενειακή κατάσταση Παντρεμένη
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη
Τηλέφωνο: 6998887771
e-mail: katia@aliki&paidaroi.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2004: Πτυχιούχος  Τμήματος  Σχεδιασμού της Σχολής ΑΚΤΟ του  Παν/μίου Middlesex University London

Βαθμός: Οκτώ και Εβδομήντα-έξι (8,76).

1999: Απολυτήριο 1ου Γενικού Λυκείου Νεαπολης (Θεωρητικής Κατεύθυνσης). Βαθμός «Πολύ Καλά», Δεκαεπτά και εννέα (17 & 9/10).

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

-  Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά: Πολύ Καλά ………………..

Αγγλικά: Πολύ Καλά ………………..

Ρωσικά: Άπταιστα (ανάγνωση, γραφή)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα αρχιτεκτόνων

Θέμα: «Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική»

(Παρατίθενται συνοπτικά τα περιεχόμενα της εργασίας)

Βαθμός: 8,76

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από 5 έως 8:30 Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα  Σχεδιασμο’υ, διάρκειας 35 ωρών, Αθήνα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2002: Πρακτική Άσκηση στο Τεχνικό-Αρχιτεκτονικό Τμήμα, βοηθός Υπευθύνου Σχεδιαστή της  ΑΕ (Διεύθυνση: Ακαδημίας 18, Αθήνα, Τ.Κ. 10671)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Μουσική

- Αθλητισμός (μέλος αθλητικού συλλόγου στίβου)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Αρχίζοντας από παλιά έως και τώρα, η ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

-          Κος Δημητρης Πασχαλιδης, Προϊστάμενος Τμήματος Αρχιτεκτονικής της ΑΕ, τηλ. εργασίας: 2310090776 + 6987761423

-          Κα Βερονίκη Κοστοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Σχεδιασμού, τηλ. επικοινωνίας: 2310090776 + 6992350111

 

Γενικός Διευθηντής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ Ζαχαριάδου  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Ζαχαριάδου Όνομα: Αλίκη Ημ. Γέννησης: 8\12/1945 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 8 παιδιά Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενίωτη Τηλέφωνο: 6978658745 e-mail: zaxariadoy@aliki&paidaroi.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1967: Πτυχιούχος Τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων της Σχολής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας Βαθμός: 9 1963: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Θετικής Κατεύθυνσης). Βαθμός «Άριστα», 19,5. ΓΝΩΣΗ Η/Υ (π.χ) - Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet. - Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (π.χ) Ισπανικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Cervantes DELE) Αγγλικά: Πολύ Καλά (Πτυχίο: ESB) Γαλλικά: Καλά (ανάγνωση, γραφή) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα Οργάνωσης επιχειρήσεων Θέμα: Διοίκιση επισιτισμού Βαθμός: 9,00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Επαγγελματικό δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ιούλιος – Αύγουστος 2002: Πρακτική Άσκηση στο γραφείο προσωπικού της γαλακτοβιομηχανίας μασούτης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Μουσική - Ψάρεμα ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - Κος Ρώντας Προϊστάμενος Τμήματος marketing της γαλακτοβιομηχανίας μασούτη, τηλ. εργασίας: ……………. - Κα Πάρκερ, Καθηγήτρια Τμήματος διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας:6945636789
Όνομα: Αλίκη
Ημ. Γέννησης: 6\5\1985
Οικογενειακή κατάσταση Παντρεμένη Με 8 Παιδιά
Διεύθυνση εργασίας: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 6956743987
e-mail: zaxariadoy@aliki&paidaroi.com  

ΣΠΟΥΔΕΣ 1967: Πτυχιούχος Τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων της Σχολής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας
Βαθμός: 9
1963: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Θετικής Κατεύθυνσης). Βαθμός «Άριστα», 19,5.

 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.
- Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Ισπανικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Cervantes DELE)
Αγγλικά: Πολύ Καλά (Πτυχίο: ESB)
Γαλλικά: Καλά (ανάγνωση, γραφή)


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Επαγγελματικό δίπλωμα 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ιούλιος – Αύγουστος 2002: Πρακτική Άσκηση στο γραφείο προσωπικού της γαλακτοβιομηχανίας μασούτης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
- Μουσική
- Ψάρεμα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ- Κος Ρώντας Προϊστάμενος Τμήματος marketing της γαλακτοβιομηχανίας μασούτη, τηλ. εργασίας: …………….
- Κα Πάρκερ, Καθηγήτρια Τμήματος διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας:6945636789

 

Λίγα λόγια για το Ιστολόγιο

Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Β΄ Γυμνασίου οι μαθητές προσομοιώνουν τη λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας. Ιδρύουν δηλαδή μία εικονική εταιρεία και ο καθένας τους αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή ενός τμήματός της.

Το ιστολόγιο αυτό ανήκει σε αυτήν ακριβώς την εικονική εταιρεία και ενημερώνεται συνεργατικά από όλους τους μαθητές.

Η συγκεκριμένη εταιρεία του τμήματός μας είναι η ΑΛΙΚΗ & ΠΑΙΔΑΡΟΙ Α.Ε., μια εταιρεία που φιλοδοξεί να παίξει ηγετικό ρόλο στο χώρο .της παραγωγής ειδών σοκολατοποιίας και γενικότερα ποιοτικών εδεσμάτων. Κάθε ομοιότητα με εταιρείες του χώρου είναι τυχαία και άκρως παραπλανητική.

Αν και είναι γεγονός, ότι όλα τα στελέχη μας είναι πολύ ικανά, έμπειρα και εργατικά, οι  εταιρείες του χώρου βέβαια ας μην φοβούνται, προς το παρόν, τον ανταγωνισμό μας

Στο μέλλον σίγουρα θα τους τρομοκρατήσουμε.

Διευθύντρια Μάρκετινγκ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Γιάννιλερ
Όνομα: Αικατερίνη
Ημ. Γέννησης: 11/12/1988
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 2 παιδιά
Διεύθυνση εργασίας: Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 6945603468
e-mail: katerina@aliki&.paidaroi.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2011 Πτυχιούχος  Τμήματος  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Διοίκηση Επιχειρήσεων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βαθμός: Εννιά και Τριάντα(9.30).

2006: Απολυτήριο 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης (Κατεύθυνσης: Θεωρητική)
Βαθμός Άριστα 19.8/10 (δεκαεννιά και δεκαοχτώ δέκατα)

 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

-  Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γερμανικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Goethe-Zertifikat C2)

Αγγλικά: Άπταιστα (Πτυχίο: MSU Michigan State University Proficiency C2)

Ισπανικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Diploma de Español Lengua DELE)

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο τμήμα Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες της Σχολής Διοίκηση Επιχειρήσεων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θέμα :Ξενοδοχειακό Marketing στις νησιώτικες περιοχές
Βαθμός: 9,00

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από 03/2012 έως 06/2012: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα  Ξενοδοχειακό Marketing, διάρκειας 130 ωρών, Θεσσαλονίκη.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ιούλιος – Αύγουστος 2011:
Πρακτική Άσκηση στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Porto Palace Hotel (βοηθός Υπεύθυνης Marketing της ξενοδοχειακής μονάδας)  
Μάρτιος 2012- Οκτώβριος 2016
Υπεύθυνη Marketing Lefkada Palace στο νησί της Λευκάδας
Νοέμβριος 2016- σήμερα
Διευθύντρια Marketing στην Εταιρεία Αλίκη και Παίδαροι Πρωιν Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη 56727 Νεάπολη

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
-Μουσική
-Ταξίδια
-Διακόσμηση εσωτερικού χώρου
-Διάβασμα βιβλίων
- Συμμετοχή σε χορευτική ομάδα Latin

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η υψηλή προσαρμοστικότητά μου, η διάθεσή μου για επαγγελματική εξέλιξη, η επιθυμία μου για συνεχή εκπαίδευση και η ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης θεωρώ πως είναι τα στοιχεία που με χαρακτηρίζουν.

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

  • Κος Ιωαννίδης Μιχαήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Marketing Τoυ Ξενοδοχείου Porto Palace Hotel, τηλ. εργασίας: 2310 764 295
  •     Κα Ευαγγελία Ιντζίδου Γενική Διευθύντρια του Lefkada Palace, τηλ. εργασίας:2310 567 432

 

Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο:  Γκιργκίρη
Όνομα: Μαρία
Ημ. Γέννησης: 25-04-1989
Οικογενειακή κατάσταση Διαζευγμένη
Διεύθυνση εργασίας: ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 6944422277
e-mail: mariag@aliki&paidaroi.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2012: Πτυχιούχος τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Βαθμός: Εννέα (9)
2007: Απολυτήριο 1ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης (Θεωρητικής κατεύθυνσης)
Βαθμός: Πολύ Καλά Δεκαοκτώ και οκτώ (18 & 8/10)
2013: Μεταπτυχιακό MA σε Digital Media, Communication and Journalism του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.
- Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Cambridge C2 Proficiency)
Ισπανικά: Άπταιστα (Πτυχίο: DELE C2 Proficiency)
Γαλλικά: Καλά (Ανάγνωση, κατανόηση, γραφή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
Θέμα: ‘’Μουσική: Νευρωνικό υπόστρωμα και επιδράσεις’’
(ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) (…) https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/b/5/b/attached-metadata-dlib-1530872153-315547-9922/20160310_Kouroupakis_Michail-Aggelou_PRO.pdf

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπτέμβριος 2013-Δεκέμριος 2013: Πρακτική Άσκηση στην ηλεκτρονική εφημερίδα valuenews.gr ως αρθρογράφος (Νέα Φιλαδέλφεια Αθηνών)
Ιανουάριος 2014- Ιανουάριος 2015: Εργασία στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων στο Υπουργείο Εσωτερικών
Ιανουάριος 2015- Φεβρουάριος 2017: Marketing Manager στο KANAVAS HOTELS & RESORTS (Αθήνα, Αιγάλεω)
Μάρτιος 2017-Μάρτιος 2019: Public Relations Manager στη βιομηχανία σοκολατοποιίας ΙΟΝ (Αθήνα)
Μάρτιος 2019- σήμερα: Public Relations Manager στη βιομηχανία σοκολατοποιίας ΑΛΙΚΗ & ΠΑΙΔΑΡΟΙ ..........................

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
- Εθελοντισμός και κοινωνικές εκδηλώσεις
-Μουσική
- Ταξίδια
- Συγγραφή και Διάβασμα βιβλίων
- Φωτογραφία

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Από την επαγγελματική μου εμπειρία στον χώρο των δημοσίων σχέσεων, του Marketing και της δημοσιογραφίας, διαθέτω εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργικότητα και γνωρίζω τις διαφορετικές τακτικές αναγνώρισης και προσέλκυσης του κατάλληλου κοινού. Έχω αποκτήσει αποδεδειγμένη εμπειρία στον συντονισμό και τη διαχείριση αποτελεσματικών εκστρατειών δημοσίων σχέσεων μέσω διαφόρων καναλιών, καθώς και άρτια γνώση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατέχω την ικανότητα δημιουργίας ισχυρών σχέσεων με ανθρώπους που κατέχουν καίριες θέσεις ή οργανισμούς, χάρη στις επικοινωνιακές μου δεξιότητες, ενώ παράλληλα με χαρακτηρίζει η δημιουργική σκέψη, σε συνδυασμό με την ικανότητα εύρεσης των βέλτιστων δυνατών πρακτικών λύσεων, για το καλύτερο δυνατό του χώρου εργασίας μου.

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Κος, Ηλίας Σκορδαλιάς Προϊστάμενος Τμήματος Marketing της ΙΟΝ  ΑΕ, τηλ. εργασίας: 2310777444
- Κα. Σουλτάνα Φιλόγκου, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, τηλ. επικοινωνίας: 6977744411

Διευθύντρια Οικονομικών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο Εμμανουηλίδου
Όνομα: Μαρία
Ημ. Γέννησης: 27-7-1985
Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμη
Διεύθυνση εργασίας: Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 6946950732
e-mail: maria@aliki&paidaroi.com Φωτογραφία

ΣΠΟΥΔΕΣ

2004: Πτυχιούχος  Τμήματος Oικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Βαθμός: Εννέα και ενενήντα (9,90).

2002: Απολυτήριο 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης [Κατεύθυνσης θετικών επιστημών). Βαθμός άριστα , Δεκαεννιά και εννέα δέκατα πέμπτα (19 & 9/15).

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

-  Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γερμανικά: Άπταιστα (Πτυχίο Goethe-Zertificat C2 )

Αγγλικά: Άπταιστα  (Πτυχίο Proficiency Michigan )

Γαλλικά: Άπταιστα  (Πτυχίο Sorbonne C2 )

Ισπανικά: Άπταιστα (Πτυχίο Dele C2 )

Ιταλικά: Άπταιστα (Πτυχίο Celi 5 C2  )

Ρωσικά : Άπταιστα(Πτυχίο TRKИ-4 C2)


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Θέμα: « Καταγραφή και αποτύπωση δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και εναλλακτικών μορφών οικονομίας σε περίοδο οικονομικής κρίσης σε τοπικό επίπεδο »

 

Βαθμός: 9,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από 15/2/2007 έως 24/5/2010: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα Οικονομικών , διάρκειας 115 ωρών , Αθήνα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2006: Πρακτική Άσκηση στο Οικονομικό Τμήμα (βοηθός υπεύθυνου οικονομικών) της Αρσένης ΑΕ (Αθήνα, διεύθυνση: Κορυτσάς 13 ).

Ιανουάριος - Μάρτιος  2008: Διευθύντρια Οικονομικών στην εταιρεία Παπαδοπούλου ΑΕ (Θεσσαλονίκη , διεύθυνση : Ανδρέα Παπανδρέου 34).

Νοέμβριος 2022 – σήμερα: Διευθύντρια Οικονομικών στην εταιρία της Αλίκη & Παίδαροι ΑΕ [ Θεσσαλονίκη , Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη ].

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων

- Ζωγραφική

- Βόλλευ

- Ξένες γλώσσες

- Ταξίδια

- Ταινίες

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους. Η Άριστη γνώση των εταιρικών οικονομικών και λογιστικών αρχών, και της νομοθεσίας Καλές οργανωτικές δεξιότητες καθώς και η εμπειρία και οι ικανότητες στη διαχείριση χρόνου στο Ισχυρό χρηματοοικονομικό και λογιστικό υπόβαθρο Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά με οδήγησαν στην επιτυχία μου .

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

-    Κος Χατζηδημητρίου , Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών της Αρσένης ΑΕ, τηλ. εργασίας: 6950780923

-     Κα Σαρναζίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών στο Α.Π.Θ. τηλ. επικοινωνίας: 6987546321

 

Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Εμμανουηλίδης
Όνομα: Γιάννης
Ημ. Γέννησης: 25/12/1980
Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος
Διεύθυνση εργασίας: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 6978208933
e-mail: giannis@aliki&paidaroi.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2008: Πτυχιούχος Τμήματος Χημικών τροφίμων της Σχολής Χημικών των ΤΕΙ( Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Βαθμός : Εννιά και ογδόντα [9,80].

1997: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου :2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης (Θετικής Κατεύθυνσης). Βαθμός «Άριστα», Δεκαεννιά και δύο δέκατα πέμπτα[19 2/15].

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint), Internet και 3d designing.

-  Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal, Go,

Haskell,  Java,  JavaScript,  Kotlin,  Lisp,  Logo,  Lua,  Lucid,  Mathematica.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γερμανικά: Άπταιστα  ( Goethe Zertifikat C2)

Αγγλικά: Άπταιστα (Πτυχίο Proficiency : Cambridge )

Γαλλικά: Άπταιστα [ Sorbonne C2]

 


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα  Χημικών Τροφίμων

Θέμα: «Τα προβλήματα της σημερινής τροφής»

 

«Η εργασία μου περιλαμβάνει μία εισαγωγή για το θέμα, την ιστορική εξέλιξη της τροφής , τα υλικά κατασκευής των σημερινών προϊόντων και τις σωστές  εγκαταστάσεις που χρειάζεται για να παρασκευαστεί ένα προϊόν».

 

Βαθμός: 10,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από 21/7/2010 έως 30/3/2011 : Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα «Χημικής και ποιοτικής ανάλυσης τροφίμων» , διάρκειας 158 ωρών, στην Αθήνα(διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 52).

Από 18/9/2012 έως 27/5/2013: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα «Ανάλυσης βιολογικών προϊόντων» , διάρκειας 136 ωρών, στην Σπάρτη (διεύθυνση :  Παπανικολάου 43).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2006: Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (βοηθός Υπεύθυνου Τεχνολόγου Τροφίμων) της Chemistry Things ΑΕ (Αθήνα, διεύθυνση: Βενιζέλου 58).

 

Νοέμβριος 2009– Μάρτιο 2010 : Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Προϊόντων (βοηθός Υπεύθυνου Ανάλυσης Βιολογικών Προϊόντων),της Βιολάντα ΑΕ,( διεύθυνση : Βενιζέλου 27, Αθήνα).

 

Μάρτιος 2010--Δεκέμβριος 2018 :Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, στην εταιρεία Παπαδοπούλου ΑΕ (διεύθυνση: Αντωνίου 37, Αθήνα).

 

Νοέμβριος 2022—σήμερα: Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, στην εταιρεία Αλίκη & Παίδαροι ΑΕ (διεύθυνση: Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη Νεάπολης, Θεσσαλονίκη).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Μουσική

- 3d designing

- Μαγειρική

- Τρέξιμο

- Ταξίδια

- Φωτογραφία

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους, παρατηρητικότητα στο οτιδήποτε, δοκιμάζω τη λειτουργία των συστημάτων, κάνω εσωτερικές επιθεωρήσεις σε όλα τα τμήματα της βιομηχανίας, ελέγχω τα αποτελέσματα αυτών των επιθεωρήσεων στη Διοίκηση, εφαρμόζω διεθνή πρότυπα πιστοποίησης, ώστε να αξιολογούνται οι ήδη υπάρχουσες διαδικασίες και να βελτιώνονται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, ηγετικές ικανότητες, άριστες δεξιότητες επικοινωνίας , προσεκτικοί χημικοί έλεγχοι και γνώσει πάνω στα μηχανήματα , εξαρτήματα πάνω στη δουλειά του διευθυντή ποιοτικού ελέγχου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

-           Κος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Χημικού ελέγχου, της ΙΟΝ ΑΕ, τηλ. εργασίας: 6456234891

-           Κα Μπουσμπούρη , Καθηγήτρια Τμήματος Χημικού ελέγχου, της Παυλίδης ΑΕ , τηλ. επικοινωνίας: 6937098371