Ελληνικά

Πολιτική Ποιότητας

Η Chocolove, είναι μία 100% ελληνική εταιρεία με μακρόχρονη παράδοση στην παραγωγή σοκολάτας. Είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα, όπου η παραγωγή της σοκολάτας ξεκινάει από τον κόκκο του κακάο μέχρι το τελικό προϊόν. Έχει ως βασικό στόχο την παραγωγή καινοτόμων και ασφαλών προϊόντων, συμμορφούμενων στις προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Παράλληλα, βασικό μέλημα της Διοίκησης είναι η συνέπεια της εταιρείας προς :

 1. Το κράτος
 2. Τους εργαζόμενους
 3. Τους πελάτες

και 4. Τους προμηθευτές/ συνεργάτες καθώς και η έμπρακτη υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Η προσέγγιση της Ασφάλειας και Ποιότητας καθορίζεται από συνεχείς και αυστηρά ελεγχόμενες διαδικασίες που αποτελούν εγγύηση και διασφαλίζουν τη συνεπή παρουσία της Choco love στον κλάδο δραστηριοποίησης της και αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας μας. Με κάθε της δράση η εταιρεία προάγει την επικοινωνία και τη στενή, ειλικρινή συνεργασία τόσο με τις ελεγκτικές αρχές όσο και με τα υπόλοιπα μέρη της αλυσίδας τροφίμων, με στόχο την προστασία της υγείας του τελικού καταναλωτή. Επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνικών που βελτιώνουν το επίπεδο υγιεινής των προϊόντων της. Για τους λόγους αυτούς, η εταιρεία έχει αναπτύξει και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων, βάσει των αρχών των διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018. Βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι:

 • η τήρηση της Νομοθεσίας,
 • η συνεχής προσπάθεια παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, σύμφωνων με τις προδιαγραφές, με τελικό στόχο, την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη,
 • η τήρηση των υποχρεώσεών της προς τους εργαζόμενους και η διαρκής υποστήριξή τους
 • η συστηματική ενημέρωση στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται,
 • η ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της, ● η ανάπτυξη της κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στο προσωπικό της επιχείρησης,
 • η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και
 • η διεύρυνση της κάλυψης της αγοράς και επέκτασης στο εξωτερικό. Με δεδομένη την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, διατηρώντας και προάγοντας της καλή της φήμη στην ελληνική αγορά και τη διατήρηση της υπεροχής της ποιότητας των προϊόντων της. Όλα αυτά αποτελούν δέσμευση από τη Διοίκηση της εταιρείας ότι, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Εργοστασίων, είναι διατεθειμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται, ώστε να διασφαλίζει ότι τα παραγόμενα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι του υψηλού επιπέδου που έχει θέσει η εταιρεία για την λειτουργία και την ανάπτυξή της. Επίσης, η Διοίκηση δεσμεύεται για τη συνεχή ενημέρωση των μελών/ εργαζομένων της για θέματα που άπτονται του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, για την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που συμβάλλουν στη Συνεχή Βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων, αλλά και για την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση πληροφοριών των πελατών της, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα, που περιέρχονται σε γνώση της στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας τους.
  Ο Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ