Το πληκτρολόγιο μου

Αγαπητά μου παιδιά. Αν θέλετε να γράψετε ένα κείμενο, ένα τραγούδι, ένα γράμμα ή να κάνετε πράξεις, το πληκτρολόγιο είναι ο βασικός τρόπος εισαγωγής πληροφοριών στον υπολογιστή. Μπορείτε φυσικά να το χρησιμοποιήσετε και για τον έλεγχο του υπολογιστή σας; Εάν μάθετε μερικές απλές εντολές πληκτρολογίου (οδηγίες προς τον υπολογιστή σας), θα μπορείτε να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα.

Τα πλήκτρα ενός πληκτρολογίου μπορούν να ταξινομηθούν σε:

 • Πλήκτρα πληκτρολόγησης (αλφαριθμητικά). Είναι τα γράμματα, οι αριθμοί, τα σημεία στίξης και τα σύμβολα.
 • Πλήκτρα ελέγχου. Χρησιμοποιούνται μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών (πλήκτρα CtrlAlt, , Esc).
 • Πλήκτρα λειτουργιών. Χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και λειτουργούν διαφορετικά σε κάθε πρόγραμμα (F1, F2, F3, ..., F12).
 • Πλήκτρα περιήγησης. Χρησιμοποιούνται για την περιήγηση σε έγγραφα ή ιστοσελίδες και στην σουίτα εφαρμογών γραφείου (Βέλη, Home, End, Page Up, Page Down, Delete και Insert).
 • Αριθμητικό πληκτρολόγιο. Το αριθμητικό πληκτρολόγιο (δεξιά) χρησιμεύει στη γρήγορη εισαγωγή αριθμών (ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με το πλήκτρο NumLock).

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόπος διάταξης των πλήκτρων σε ένα τυπικό πληκτρολόγιο.

Κάθε φορά που θα χρειάζεται να πληκτρολογήσετε κάτι σε ένα πρόγραμμα, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα πλαίσιο κειμένου, θα βλέπετε μια κατακόρυφη γραμμή που αναβοσβήνει (|). Η γραμμή αυτή είναι ο δρομέας που λέγεται επίσης και σημείο εισαγωγής (cursor). Δείχνει σε ποιο σημείο αρχίζει το κείμενο που πληκτρολογείτε. Μπορείτε να μετακινήσετε τον δρομέα, κάνοντας κλικ στη θέση που θέλετε με το ποντίκι ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα περιήγησης.

Άλλα πλήκτρα πληκτρολόγησης είναι και τα Shift, Caps Lock, Tab, Enter και το Backspace (πλήκτρο διαστήματος, κενό)

Όνομα πλήκτρου Πώς το χρησιμοποιείτε
Shift Κεφαλαίο γράμμα (Shift και γράμμα).
Σύμβολο που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του πλήκτρου (Shift και κάποιο άλλο πλήκτρο).
Caps Lock Όλα τα γράμματα κεφαλαία (Caps Lock μία φορά, δεύτερη φορά το απενεργοποιείτε). Μπορεί να δείτε και φωτάκι να ανάβει δεξιά.
Tab Μετακινείτε τον δρομέα αρκετά διαστήματα προς τα δεξιά. Επίσης μπορείτε να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο κειμένου σε μια φόρμα.
Enter Μετακινείτε τον δρομέα στην αρχή της επόμενης γραμμής (αλλάζετε παράγραφο).
Spacebar ή Space Λέγεται και πλήκτρο διαστήματος (κενό). Μετακινείτε τον δρομέα ένα διάστημα (κενό) προς τα δεξιά.
Backspace Διαγράφετε το χαρακτήρα που βρίσκεται πριν τον δρομέα ή το επιλεγμένο κείμενο (αριστερά).

Βασικές συντομεύσεις πληκτρολογίου με τα πλήκτρα CtrlAltShift

Ενέργεια (πάτημα πλήκτρων) Αποτέλεσμα
Ctrl + A Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή ένα παράθυρο.
Ctrl + C (ή Ctrl+Insert) Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.
Ctrl + V (ή Shift+Insert) Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου.
Ctrl + X Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου.
Ctrl + Z Αναίρεση μιας ενέργειας.
Ctrl + Y Επανάληψη μιας ενέργειας.
Ctrl + F Αναζήτηση μέσα στη σελίδα.
Ctrl + B Έντονη γραφή (Β).
Ctrl + U Υπογράμμιση (U).
Ctrl + I Πλάγια γραφή (I).
Ctrl + S Αποθήκευση αρχείου.
Ctrl + P Παράθυρο εκτύπωσης.
Ctrl + N Νέο αρχείο / παράθυρο.
Ctrl + Home Μετακίνηση στην αρχή ενός εγγράφου ή του Φυλλομετρητή.
Ctrl + End Μετακίνηση στο τέλος ενός εγγράφου ή του Φυλλομετρητή.
Ctrl + D (ή Delete) Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης.
Ctrl + T Ανοίγει νέα καρτέλα σε όλους τους κύριους Φυλλομετρητές (Web browsers).
Ctrl + δεξιό βέλος Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης.
Ctrl + αριστερό βέλος Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης.
Ctrl + κάτω βέλος Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου.
Ctrl + επάνω βέλος Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου.

Ειδικοί χαρακτήρες + _ - = ! @ # $ % ^ & * ( ) ~ ` : ; { } | ¨ " < > ? [] \ , . /

Οι ειδικοί χαρακτήρες είναι με τα μαύρα γράμματα, είναι όταν το πληκτρολόγιο είναι στην αγγλική γλώσσα (EN), και με τα μπλε όταν είναι στην ελληνική γλώσσα (ΕΛ). Οι πάνω αριστεροί χαρακτήρες εμφανίζονται με το Shift + αντίστοιχο πλήκτρο. Οι πάνω δεξιοί χαρακτήρες εμφανίζονται στα ελληνικά με το Ctrl + Alt + αντίστοιχο πλήκτρο ή με το Alt Gr + αντίστοιχο πλήκτρο.

Πληκτρολόγιο στα ελληνικά
Χαρακτήρας Πλήκτρα
Τόνος ΄ ; + φωνήεν
Ερωτηματικό ; Q
Άνω-κάτω τελεία : Shift + Q
Άνω τελεία · Alt + 0183 ή
Alt + 250
Εισαγωγικά άνω αριστερά Alt + 0147
Εισαγωγικά άνω δεξιά Alt + 0148
Αριστερό εισαγωγικό « AltGr + [ ή
Ctrl + Alt + [
Δεξιό εισαγωγικό » AltGr + ] ή
Ctrl + Alt + ]
Γράμμα με διαλυτικά ϊ Shift + ; + ι (φωνήεν)
Γιώτα με τόνο και διαλυτικά ΐ Ctrl + Alt + ; + ι ή
Shift + W + ι ή
Alt Gr + ; + ι
Ύψιλον με τόνο και διαλυτικά ΰ Ctrl + Alt + ; + υ ή
Shift + W + υ ή
Alt Gr + ; + υ
Θήτα Θ U
Ξι Ξ J
Ψι Ψ C
Ωμέγα Ω V
Τελικό σίγμα ς W

Συμβουλές για ασφαλή χρήση του πληκτρολογίου

Η κατάλληλη χρήση του πληκτρολογίου θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πόνους ή τραυματισμούς στους καρπούς, τα χέρια και τους βραχίονες, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας για μεγάλα διαστήματα. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε προβλήματα:

 • Τοποθετήστε το πληκτρολόγιό σας στο ύψος του αγκώνα. Το επάνω μέρος των βραχιόνων σας πρέπει να είναι χαλαρό και δίπλα στα πλευρά σας.
 • Κεντράρετε το πληκτρολόγιο μπροστά σας. Εάν το πληκτρολόγιο διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο διαστήματος ως σημείο αναφορά για το κέντρο.
 • Πληκτρολογείτε με τα χέρια και τους καρπούς σας να αιωρούνται πάνω από το πληκτρολόγιο, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο το βραχίονα για να φτάσετε τα απομακρυσμένα πλήκτρα αντί να τεντώνετε τα δάχτυλα.
 • Αποφεύγετε να ακουμπάτε τις παλάμες ή τους καρπούς σας σε οποιαδήποτε επιφάνεια ενώ πληκτρολογείτε. Εάν το πληκτρολόγιό σας διαθέτει υποστήριγμα παλάμης, χρησιμοποιήστε το μόνο στα διαλείμματα της πληκτρολόγησης.
 • Θα πρέπει να πληκτρολογείτε χτυπώντας ελαφρά τα πλήκτρα και δεν θα πρέπει να λυγίζετε τους καρπούς σας.
 • Όταν δεν πληκτρολογείτε να χαλαρώνετε τους βραχίονες και τα χέρια σας.
 • Κάνετε σύντομα διαλείμματα από τον υπολογιστή σας κάθε 15 με 20 λεπτά.

Σωστή θέση χεριών και σώματος

Σωστή θέση

Λάθος θέση

Μερικές ακόμη χρήσιμες συμβουλές:

 • Όταν εξασκήστε στη δακτυλογράφηση, μην κοιτάτε το πληκτρολόγιο, ούτε καν για λίγο! Να κοιτάτε μόνο στην οθόνη.
 • Η βασική θέση μπορεί να βρεθεί εύκολα, χωρίς ματιές στο πληκτρολόγιο. Απλά νιώστε τις χαρακτηριστικές γραμμές (μικρά εξογκώματα)  στο «F» και στο «J».
 • Στα πρώτα μαθήματα δακτυλογράφησης, τα γράμματα προς εξάσκηση δεν θα σχηματίζουν λέξεις. Όσο εξοικειώνεστε με τα πλήκτρα, οι «αληθινές» λέξεις και προτάσεις θα χρησιμοποιούνται. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να δακτυλογραφείτε σωστά.
 • Να θυμάστε να τεστάρετε περιοδικά την ταχύτητά σας. Με τα τεστ δακτυλογράφησης, μπορείτε να ελέγξετε, τόσο την πρόοδο στην ταχύτητα, όσο και στην ακρίβεια. Ο αριθμός λέξεων ανά λεπτό δείχνει το επίπεδο δακτυλογράφησής σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο (Links - URLs) - Μαθήματα Δακτυλογράφησης
Μαθήματα δακτυλογράφησης
Touch Typing Study

 

Leave a Reply