Δε θελω να μαθω να διαβάζω

Ο τίτλος είναι. Δεν θέλω να μάθω να διαβάζω.

Το βιβλίο αυτό μιλάει για τον Νίκο, ένα παιδί που είδε ένα όνειρο που ήξερε γράμματα ενώ στην κανονική του ζωή δεν ήξερε γράμματα. Ξυπνησε και είπε "γιαγιά θέλω να μάθω να διαβάζω βιβλία" και μετά έμαθε να διαβάζει καλά.😁

Leave a Reply