1ο εργαστήριο

Τι θεωρώ σημαντικό για την κοινωνία Στην αρχή γίνεται συζήτηση για την αναγκαιότητα συμβίωσης των ανθρώπων σε κοινωνικές ομάδες και για την διάρθρωση της κοινωνίας. Στην συνέχεια , καλούνται οι μαθητές να αναφέρουν τι κατά την γνώμη τους είναι σημαντικό …