Τετάρτη 21/9

Μαθηματικά -Μετατροπή δεκαδικών  σε  κλάσματα και αντίστροφα Όλες τις εργασίες του βιβλίου εργασιών (εκτός της δραστηριότητας με προεκτάσεις) Γεωγραφία -Το σχήμα και οι κινήσεις της γης Διαβάζουμε όλο το μάθημα, καλά και  το γλωσσάρι , και κάνουμε και τις εργασίες …

Παρασκευη 18/3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ας θυμηθούμε  την πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων λύνονοντας τα προβλήματα του φύλλου εργασίας  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 2 ………………………………………………………….. ΓΛΩΣΣΑ Θυμηθείτε τι μάθαμε σε αυτή την ενότητα   Τι μαθαμε στην ενότητα 9

Πέμπτη 17/3

ΓΛΩΣΣΑ Μαθαίνουμε τη βοηθεια του φύλλου εργασίας να κάνουμε αναγνωριση ρημάτων Γραμματική-Αναγνώριση-ρημάτων Εξάσκηση:         1    2    3     4 …και στο τετράδιο εργασιών γλώσσας κάντε ,με τον ιδιο τρόπο , γραμματική αναγνώριση των ρημάτων είχατε διαβάσει, …

Τρίτη 15/3

ΓΛΩΣΣΑ Ανθολόγιο :Διαβασαμε και εξηγήσαμε το κείμενο “Η βιβλιοθήκη μας” (Φιλίπ Μπαρμπώ) …………………………………………….. Μαθηματικά και Φυσικά δεν προχωρήσαμε παρακάτω λόγω πολλών απουσιών

Παρασκευή 11/3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Για σήμερα είχαμε τα προβλήματα  1,3,5,7,9,10    απο την φωτοτυπία    Προβλήματα 5ης ενότητας. Για την Δευτέρα, τα υπόλοιπα.   ……………………………………………….. ΓΛΩΣΣΑ   ..και στο τετράδιο εργασιών , γράυψτε  σε μια δυο παραγράφους  μια δική σας ιστορία για τον …