Το κλάσμα

 

Κάθε κλάσμα ή κλασματικός αριθμός είναι ο αριθμός που γίνεται από την κλασματική μονάδα, αν την πάρουμε πολλές φορές.

 

Παραδείγματα κλασματικών μονάδων:

 

Μπορώ να διαβάσω για τους κλασματικούς αριθμούς από την παρακάτω παρουσίαση:

Κλασματικοί αριθμοί

Ή να παρακολουθήσω το μάθημα εδώ

 

Πηγή:  ψηφιακή τάξη

Leave a Reply