Μαθήματα 7/12

Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται

Όσα γράψαμε στο Τετράδιο Εργασιών βρίσκονται εδώ:

Φυσική

 

Αντωνυμίες (αδύνατοι τύποι προσωπικών αντωνυμιών)

μ@θητές.com: Προσωπικές αντωνυμίες

Διαβάζω τη σελίδα 80 του Βιβλίου Μαθητή και ολοκληρώνω την άσκηση 3

Ρίχνω μια καλή ματιά στις αντωνυμίες από το βιβλίο της Γραμματικής σελίδες 112-115

Αντιγράφω στο τετράδιο Γλώσσας μου τις παρακάτω εργασίες και συμπληρώνω ό,τι λείπει:

Αρθρα-Αντωνυμίες

 

Προσοχή!!!

Για να μην μπερδέψουμε τις προσωπικές αντωνυμίες με τις κτητικές, συμβουλευόμαστε το παρακάτω πινακάκι:

μ@θητές.com: Κτητικές αντωνυμίες

 

Την Πέμπτη θα διορθώσουμε την εργασία με τον πλάγιο λόγο από το Ανθολόγιο "Η θλιμμένη αγελάδα

 

Παρατηρώ ποια είναι τα τρία είδη ομοιοκαταληξίας που συναντώ στην ποίηση :

Leave a Reply