Οι υπολογιστές τον 17-19ο αιώνα

Ιστορία του υπολογιστή Πολλές συσκευές γνωστές ως “υπολογιστές” στο παρελθόν δεν αξίζουν αυτόν τον ορισμό βάσει των σημερινών κριτηρίων. Υπολογιστής κατά την εκκίνηση sözcüΉταν ένα όνομα που δόθηκε σε αντικείμενα που διευκόλυναν την υπολογιστική διαδικασία. Παραδείγματα υπολογιστών αυτής της πρώιμης περιόδου περιλαμβάνουν την αριθμητική χάντρα (άβακας) και τη Μηχανή Antikitera (150 π.Χ. – 100 π.Χ.). […]