Οι πρώτοι υπολογιστές

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως από ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται πληροφορίες.  Οι πρώτοι υπολογιστές στα μέσα του 20ού αιώνα είχαν το μέγεθος ενός μεγάλου δωματίου και κατανάλωναν εκατοντάδες φορές περισσότερη ισχύ από τους σημερινούς υπολογιστές. Στις αρχές του 21ου αιώνα, οι υπολογιστές μπόρεσαν να χωρέσουν σε […]

Οι υπολογιστές τον 17-19ο αιώνα

Ιστορία του υπολογιστή Πολλές συσκευές γνωστές ως “υπολογιστές” στο παρελθόν δεν αξίζουν αυτόν τον ορισμό βάσει των σημερινών κριτηρίων. Υπολογιστής κατά την εκκίνηση sözcüΉταν ένα όνομα που δόθηκε σε αντικείμενα που διευκόλυναν την υπολογιστική διαδικασία. Παραδείγματα υπολογιστών αυτής της πρώιμης περιόδου περιλαμβάνουν την αριθμητική χάντρα (άβακας) και τη Μηχανή Antikitera (150 π.Χ. – 100 π.Χ.). […]

4η Γενιά των Υπολογιστών

Οι υπολογιστές που έχουμε σήμερα ανήκουν στην 4η Γενιά. Ο κάθε ένας από αυτούς είναι εφοδιασμένος με Επεξεργαστή (CPU), έχει τη δική του Μνήμη, μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών, οθόνη, και κάποιο είδος μέσου για να δίνουμε πληροφορίες στον υπολογιστή (πληκτρολόγιο, πενάκι, ποντίκι κλπ). Σύμφωνα με το νόμο του Moore, κάθε 18 περίπου μήνες η ισχύς των παραγόμενων υπολογιστών διπλασιάζεται. Έτσι, […]