Β΄ Λυκείου_Αρχές Φιλοσοφίας_Η αλληγορία στην τέχνη

σενάριο_Αρχές_Φιλοσοφίας_Παπακωνσταντίνου

Το παρόν διδακτικό σενάριο στοχεύει στη μελέτη της έννοιας της αλληγορίας στην τέχνη, ως διδακτική πρόταση στο πλαίσιο της εξέτασης βασικών αντιλήψεων για την τέχνη. Με την τεχνική της «ανεστραμμένης τάξης», οι μαθητές, με αφόρμηση την πλατωνική αλληγορία του σπηλαίου, θα μελετήσουν στην e-class υλικό σχετικά με το περιεχόμενο της αλληγορίας στην τέχνη και συγκεκριμένα στη ζωγραφική. Στη συνέχεια, σε ενιαίο δίωρο σύγχρονης ΕξΑΕ θα εργαστούν σε ομάδες για την εκπόνηση δραστηριοτήτων τις οποίες θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια και θα γίνει συζήτηση και αξιολόγηση. Η τρίτη φάση της ανεστραμμένης τάξης θα γίνει πάλι με ασύγχρονη εκπαίδευση στην e-class.

4 Comments on “Β΄ Λυκείου_Αρχές Φιλοσοφίας_Η αλληγορία στην τέχνη

 1. Ευφάνταστη και δημιουργική διαθεματική διδακτική πρόταση!

  • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

   Είχαμε εξαιρετική επιμορφώτρια! Σε ευχαριστώ για όλα!

 2. Από τον Πλάτωνα στον Μιχαήλ Άγγελο, από τη σύγχρονη στην ασύγχρονη ,από την e-class στην e-me! Ευελιξία και δημιουργικότητα, μεγάλη πρόκληση και κίνητρο για τα παιδιά να ασχοληθούν ουσιαστικά με τη φιλοσοφία, μπράβο!

  • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

   Σεβαστή, σε ευχαριστώ πολύ! Δυστυχώς στη Φιλοσοφία της Β΄ Λυκείου συνήθως δεν ασχολούμαστε πολύ με τον κλάδο της Αισθητικής (είναι και στο τέλος του βιβλίου…). Είναι όμως τόσο ενδιαφέρων κλάδος και αρέσει πολύ στα παιδιά!

Leave a Reply