Α΄ Γυμνασίου_Γλωσσική Διδασκαλία_Λεξιλόγιο για το θέατρο

Βασιλειάδου Μαρία (1)

Β’ Λυκείου, Γενικό, Λατινικά, Η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στη Ρώμη

ΣΩΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ_τελικό

Α’ Γυμνασίου_Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας_ ”Δέησις” Κ. Καβάφης

Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε πάνω στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του συνδυαστικού μοντέλου της σύγχρονης διδασκαλίας με ταυτόχρονη αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex και  e-me. Κρίθηκε σκόπιμο να αξιοποιηθούν πολλά διαφορετικά εργαλεία και από τις δύο πλατφόρμες, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή των μαθητών στην σύγχρονη ψηφιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, η σύλληψη και ο σχεδιασμός του Σεναρίου στηρίχθηκε στην λογική της ολιστικής προσέγγισης του ποιήματος του Κ. Καβάφη, τόσο με ομαδοσυνεργατικές, όσο και με ατομικές εργασίες οριοθετημένες με σαφές χρονικό πλαίσιο.

 

Διαλινός Νικόλαος ΤΕΛΙΚΟΜ.Δ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ_ΙΛΙΑΔΑ_ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΑΣ

Το παρόν διδακτικό σενάριο στοχεύει στη συνολική θεώρηση της Ιλιάδας. Ο εκπαιδευτικός με κατάλληλες διδακτικές ενέργειες επιχειρεί να εμπλέξει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε μια διαδικασία εμβάθυνσης και αναστοχασμού στις σημαντικότερες πτυχές της Ιλιάδας (ιστορικό πλαίσιο, περιεχόμενο, βασικές έννοιες/θέματα και αφηγηματικές τεχνικές).

Παππά Παναγιώτα_τελικό

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ τελικό

Α’ Γυμνασίου_Αρχαία Ελληνικά _Οριστική Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων

Α ΓΕΛ_ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παπαδόπουλος Σπυρίδων_τελικό

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. _ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ _ Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ, ΙΘΑΚΗ

ΔΙΔ. ΣΕΝΑΡΙΟ Π. ΚΑΧΡΙΛΑ Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΙΘΑΚΗ

Α’ Γυμνασίου_Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας_Λεώνη

Διδακτικό Σενάριο Λεώνη Κυριακή Σολομωνίδου ΠΕ02 τελικό

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ_ΙΣΤΟΡΙΑ_ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ιστορία_ΜΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ