ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 27/05/2020

Για αύριο θα έχετε:

Βιβλίο μαθηματικών εργασιών ΚΕΦ 44

ΠΡΟΒΛ.1

ΠΡΟΒΛ.2

ΠΡΟΒΛ3

ΠΡΟΒΛ.4

ΠΡΟΒΛ.5

ΚΑΙ

Δραστηριότητα με προεκτάσεις: «Ποσοστά

στην έρευνα

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

ΛΥΣΕΙΣΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ(2) ΓΙΑ 26/05/2020

Αυτό το φυλλάδιο είναι πάνω σε όλα όσα έχουμε πει για τα ποσοστά

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 26/05/2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ(πατήστε πάνω)

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ 25/05/2020

Εργασίες Σαββατοκύριακου στη γλώσσα:

ΓΛΩΣΣΑ ΧΟΝΤΡΟ

Διαβάστε από το βιβλίο της γλώσσας(χοντρό) σελ.46-47 και

α)να ξέρετε να απαντήσετε (προφορικά) στις ερωτήσεις 1 και 2 σελ.47.

β)Να κάνετε τις ασκήσεις 5 και 6 της σελίδας 48 (πάνω στο βιβλίο).

γ)Τις ασκήσεις 7 και 8 σελ. 49.

δ)Άσκηση 11 σελ 54

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α)Να μου θυμίσετε να ελέγξουμε την άσκηση  11 από σελ.49

β)θα έχετε άσκ. 12 και 13 σελ.50

 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΡΙΤΗ 19/05/2020

ΛΥΣΕΙΣΕΝΟΤΗΤΑ15(2)

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/05/2020

Καλησπέρα ,παιδάκια!!Οι εργασίες που θα έχετε για αύριο Τετάρτη για το μάθημα των μαθηματικών είναι οι εξής:

βιβλίο εργασιών μαθηματικών σελ. 19 πρόβλ.4 και 5

                                                           σελ.20-21  πρόβλ.1,2,3,4,5

ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 43

Σας παραθέτω τις λύσεις των ασκήσεων που είδαμε σήμερα:

 

ΛΥΣΕΙΣΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗΚεφάλαιο 43

ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΠΟΣΟΣΤΑ (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)

Οι λύσεις του φυλλαδίου που είδαμε την Παρασκευή 15/05/2020

ΛΥΣΕΙΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΚεφάλαιο 42

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΠΟΣΟΣΤΑ(ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ)

Το φυλλάδιο μαθηματικών είναι για τη Δευτέρα 18/05/2020

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗΚεφάλαιο 43(πατήστε επάνω για να ανοίξει)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 15(2)

Παιδάκια,όσον αφορά στη γλώσσα ,αυτά που σας βάζω είναι για την Τρίτη 19/05/2020

1)ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ15(2)(ΠΑΤΗΣΤΕ ,ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ)

2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ :Από βιβλίο εργασιών της γλώσσας  σελ 44  άσκ.  5   ,σελ 45  άσκ.6  , σελ.47  άσκ.9  και άσκ. 8, σελ.48  άσκ  10,  σελ.49  άσκ .11 ,