ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ 25/05/2020

Εργασίες Σαββατοκύριακου στη γλώσσα:

ΓΛΩΣΣΑ ΧΟΝΤΡΟ

Διαβάστε από το βιβλίο της γλώσσας(χοντρό) σελ.46-47 και

α)να ξέρετε να απαντήσετε (προφορικά) στις ερωτήσεις 1 και 2 σελ.47.

β)Να κάνετε τις ασκήσεις 5 και 6 της σελίδας 48 (πάνω στο βιβλίο).

γ)Τις ασκήσεις 7 και 8 σελ. 49.

δ)Άσκηση 11 σελ 54

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α)Να μου θυμίσετε να ελέγξουμε την άσκηση  11 από σελ.49

β)θα έχετε άσκ. 12 και 13 σελ.50

 

Leave a Reply