ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΝΩΣΕΙΣ -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ   http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11338?locale=el

 

2.ΤΑΙΡΙΑΞΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ Η ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10779?locale=el

 

ΓΝΩΣΕΙΣ -ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

1.Άσκηση και καλή υγεία    http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10743?locale=el

 

ΓΝΩΣΕΙΣ –ΔΙΑΤΡΟΦΗ

1.Η πίτα της διατροφης  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10750?locale=el

2 Αξιολόγησε τις διατροφικές σου συνήθειες  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10755?locale=el

ΩΦΕΛΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

http://aesop.iep.edu.gr/node/7670/2009