Η ενσυναίσθηση στην Ιστορία

Το παρελθόν είναι μια ξένη χώρα και εκεί οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα διαφορετικά, γράφει ο L.P. Hartley. Σ’ αυτή την άγνωστη χώρα προσπαθεί να ταξιδέψει η Iστορία, τόσο η επιστήμη της ιστοριογραφίας όσο και η διδακτική της Iστορίας, που ακολουθεί και παρακολουθεί την ιστοριογραφία, και το  εισιτήριο  για το ταξίδι αυτό η ενσυναίσθηση (Cairns, 1989).

Cairns, J. (1989). Some Reflections on Empathy in History. Teaching History 55, 13-18.
Hartley,  L. P. (2002). The Go-between. New York:  New York Review of Books (first edition 1953).