ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ/// ΥΛΗ 2023-2024

 

 

 

Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
2. Η Αίγυπτος [Το εισαγωγικό σημείωμα δεν συμπεριλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη]
2.1 Η χώρα, 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, 2.4 Ο πολιτισμός
ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1.2. O Mυκηναϊκός πολιτισμός
2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.) [Το εισαγωγικό σημείωμα δεν
συμπεριλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη]
2.1. Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), [εκτός από την ενότητα Οι μετακινήσεις (11ος-9ος αι. π.Χ.)], Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός, Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, Ο πολιτισμός
2.2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
2.3. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.): Οι υποενότητες: Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία, Η εποχή του Περικλή, ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.), Η κρίση της πόλης-κράτους, Ηπανελλήνια ιδέα, Ο Φίλιππος Β΄ και η ένωση των Ελλήνων, Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου, Οπολιτισμός (Από: «Το μέτρο της πολιτιστικής ανάπτυξης… Το υψηλό επίπεδο έμπνευσης και
δημιουργίας είχε τον αντίκτυπό του σε όλες τις μορφές της τέχνης.»)
ΙΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
1.2. Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου (Οι υποενότητες: Τα βασίλεια της Ανατολής, Ταβασίλεια του Ελλαδικού χώρου, Οι πόλεις - κράτη, Οι συμπολιτείες δεν συμπεριλαμβάνονται
στην εξεταστέα ύλη)
2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα
2.2 Η γλώσσα
IV. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ
3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας-Res publica
V. OI MEΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
VI. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ. - 3ος αι. μ.Χ.)
1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ. - 14 μ.Χ.): Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας. Το
πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις
1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.): Από: «Το ρωμαϊκό κράτος από το θάνατο του
Αυγούστου… και ο Γάιος, ενώ άλλοι αργότερα, τον 4ο αι. μ.Χ.» 2. Η κρίση της αυτοκρατορίας τον 3ο αι. μ.Χ.: μόνο το εισαγωγικό σημείωμα.
VII. H ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος - 6ος αι. μ.Χ.)
1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
1.2 Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
1.4 Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους
1.5. Η μεγάλη μετανάστευση των λαών. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (Μόνο την
υποενότητα. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους)
2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη

 

 

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-2023/fek-2023-tefxos_b-05162-downloaded_-22_08_2023.pdf

Η ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Ο Ιουστινιανός είχε επιλέξει να αποκαταστήσει την ρωμαϊκή οικουμένη και αυτό αποτελούσε κυρίαρχο στοιχείο στην εξωτερική του πολιτική. Στον τομέα της εσωτερικής του πολιτικής όμως προχώρησε σε αλλαγές και καινοτομίες που θα διαμόρφωναν την φυσιογνωμία του κράτους και θα συνέβαλλαν στην μεταμόρφωση τους ρωμαϊκού κράτους σε βυζαντινό. Στόχος του αυτοκράτορα ήταν η συνοχή των λαών της αυτοκρατορίας που είχαν ως συνδετικά στοιχεία την ελληνική πολιτιστική παράδοση και την χριστιανική πίστη.

Με αυτήν την πολιτική η ρωμαϊκή οικουμένη εξελίχθηκε σε ελληνοχριστιανική. Τα κύρια σημεία αυτής της μετεξέλιξης ήταν:

  • η ισχυροποίηση της απόλυτης μοναρχίας
  • η επιβολή μίας θρησκείας και ενός δόγματος
  • η συστηματική κωδικοποίηση του δικαίου
  • η θεμελίωση νέου διοικητικού συστήματος

ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ

Η στάση του Νίκα (532) στάθηκε η αφορμή για τον  Ιουστινιανό να θεμελιώσει απόλυτα την αυτοκρατορική εξουσία. Μετά την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης κανείς δεν αμφισβήτησε τον Ιουστινιανό και την εξουσία του. Ο Μονάρχης ήταν ο «εκλεκτός του Θεού», στον οποίο δόθηκε το προνόμιο να κυβερνά για το καλό των υπηκόων του.

ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΟΓΜΑ

Ο  Ιουστινιανός ακολούθησε μια σκληρή πολιτική απέναντι στις αρχαίες θρησκείες, ιδιαίτερα απέναντι στο Δωδεκάθεο, με εξαίρεση τον Ιουδαϊσμό. Έκλεισε την νεοπλατωνική σχολή των Αθηνών το 529 και δήμευσε την περιουσία της.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του πραγματοποιήθηκε ιεραποστολικό έργο για τον εκχριστιανισμό πληθυσμών στο Σουδάν, στη Σαχάρα, στο Δούναβη και στον Καύκασο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα του  Ιουστινιανού ήταν το νομοθετικό του έργο. Η κωδικοποίηση του δικαίου από τον Ιουστινιανό, που είναι γνωστή ως corpus juris civilis από τον 16ο αιώνα, θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο των νομοθεσιών της Ευρώπης. Αποτελείται από 4 μέρη:

Ιουστινιάνειος Κώδικας λατινικά
Πανδέκτης λατινικά
Εισηγήσεις λατινικά
Νεαρές ελληνικά

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο  Ιουστινιανός άλλαξε την οργάνωση του κράτους με μία σειρά από νομοθετικά διατάγματα (Νεαρές) παραχωρώντας την διοίκηση των επαρχιών στους στρατιωτικούς διοικητές των επαρχιών, κυρίως των ακριτικών επαρχιών. Αυτή η καινοτομία του θα εφαρμοστεί αργότερα σε όλη την αυτοκρατορία.

Επιπλέον θα περιορίσει με Νεαρές και την μεγάλη συγκέντρωση γαιών από τους «δυνατούς», με αποτέλεσμα να αποτραπεί η φεουδαρχία στο Βυζάντιο.

https://blogs.sch.gr/garitatzis/2019/10/20/i-ellinochristianiki-oikoymeni/

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

Αγαπητοί όλοι, καλό είναι να ασχοληθείτε λίγο στις διακοπές και να λύσετε ασκήσεις. Καλό θα σας κάνει.

'Εχω ετοιμάσει ένα pdf με επαναληπτικές ασκήσεις, που είναι συνηθισμένες και δημοφιλείς στην ΤΡΑΠΕΖΑ.

Οποιος θέλει να του το στείλω ηλεκτρονικά με μέηλ, ας γράψει το μέηλ του και το όνομά του στα σχόλια.

Τα μέηλ θα είναι φανερά μόνο σε μένα...καθώς δεν θα κοινοποιήσω τα σχόλια.

Σας ευχαριστώ!

 

YΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

 

σελ. 92- 105

και σελ 112-114

Επίσης, όλα τα φυλλάδια με τις πηγές και τα σχεδιαγράμματα!

Και την πηγή για τον Θουκυδίδη από το βιβλίο!!

Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!!

 

Aσημίνα Ξηρογιάννη

2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αιώνας μ.Χ.) 2.2. Η ελληνοχριστιανική οικουμένη:

Ενώ στην εξωτερική του πολιτική ο Ιουστινιανός εμπνεύστηκε από το όραμα της παλαιάς ρωμαϊκής οικουμένης, στην εσωτερική οργάνωση εφάρμοσε καινοτόμες ιδέες, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της βυζαντινής φυσιογνωμίας του κράτους.
Η εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού στόχευε στη συνοχή μιας κοινότητας λαών, των οποίων συνδετικά στοιχεία αποτέλεσαν η ελληνική πολιτιστική παράδοση και η χριστιανική πίστη. Η ρωμαϊκή οικουμένη με την πολιτική αυτή μετεξελίχθηκε σε ελληνοχριστιανική.Τα κύρια σημεία της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού ήταν τα ακόλουθα:
♦ Ισχυροποιήθηκε η απόλυτη μοναρχία. Αφορμή για το σχηματισμό ισχυρής κεντρικής εξουσίας, έδωσε η Στάση του Νίκα* (532 μ.Χ.). Η καταστολή της εξέγερσης αυτής συνδέθηκε με τη θεωρητική θεμελίωση της μοναρχίας από τον Ιουστινιανό. Σύμφωνα με αυτήν, ο αυτοκράτορας ήταν ο εκλεκτός τουΘεού, στον οποίο είχε δοθεί σε ένδειξη εμπιστοσύνης το προνόμιο να κυβερνά για το καλό των υπηκόων του
♦ Επιβλήθηκε μια θρησκεία και ένα δόγμα*. Ο Ιουστινιανός αντιμετώπισε με σκληρότητα τα κατάλοιπα των αρχαίων θρησκειών. Για το λόγο αυτό έκλεισε τη νεοπλατωνική σχολή των Αθηνών (529 μ.Χ.) και δήμευσε την περιουσία της. Εξόντωσε, παράλληλα, τις θρησκευτικές μειονότητες. Με επιείκεια συμπεριφέρθηκε μόνο προς τους Εβραίους, γι' αυτό και διατηρήθηκε η θρησκεία τους. Πραγματοποιήθηκε ιεραποστολικό έργο για τον εκχριστιανισμό ειδωλολατρικών γειτονικών λαών, στον Καύκασο, στη Νουβία (σημ. Σουδάν), στη Σαχάρα και στο Δούναβη. Οικοδόμησε, τέλος, την Αγία Σοφία, το καύχημα της χριστιανικής αρχιτεκτονικής.
♦ Έγινε συστηματική κωδικοποίηση του Δίκαιου: Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού είναι η σπουδαιότερη σε σημασία πλευρά της εσωτερικής του πολιτικής. Το κύριο μέρος του νομοθετικού έργου ήταν γραμμένο στη λατινική· οι καινούργιοι, ωστόσο, νόμοι εκδόθηκαν στην ελληνική γλώσσα για να είναι κατανοητοί από το λαό. Η κωδικοποίηση των νόμων της εποχής του Ιουστινιανού έγινε γνωστή το 16ο αιώνα ως Corpus juris civilis (αστικό δίκαιο) και αποτέλεσε τη βάση της νεότερης νομοθεσίας των ευρωπαϊκών κρατών.
Νομοθετικό έργο Ιουστινιανού
Ιουστινιάνειος κώδικας (529 και 534) - Σε λατινική γλώσσα
Πανδέκτης (533) - Σε λατινική γλώσσα
Εισηγήσεις (533) - Σε λατινική γλώσσα
Νεαρές (μετά το 534) - Σε ελληνική γλώσσα♦ Θεμελιώθηκε νέο διοικητικό σύστημα που απέτρεψε τον εκφεουδαρχισμό της αυτοκρατορίας. Με μια σειρά από καινούργια νομοθετικά διατάγματα (Νεαρές) παραχώρησε την πολιτική εξουσία στους στρατιωτικούς διοικητές των περιοχών που ήταν περισσότερο εκτεθειμένες σε εχθρικές επιθέσεις. Αυτή η διοικητική καινοτομία ήταν η βάση ενός νέου διοικητικού συστήματος, που θα επεκτεινόταν και θα εφαρμοζόταν αργότερα σ' όλη την αυτοκρατορία. Το μέτρο αυτό στόχευε, εκτός των άλλων, στην αντιμετώπιση της ανάπτυξης των μεγάλων γαιοκτησιών. Με επιμέρους διατάγματα προσπάθησε να πλήξει

3. Νομοθετικό μέτρο του Ιουστινιανού αντιμετωπίζει το πρόβλημα του εκφεουδαρχισμού της αυτοκρατορίας.

Προστασίες άδικες για τις οποίες πληροφορούμαστε ότι γίνονται στις δικές μας επαρχίες, θα επιχειρήσεις με κάθε τρόπο να τις σταματήσεις, μην επιτρέποντας σε κανένα να ζει σε βάρος της ζωής των άλλων ούτε να οικειοποιείται τα κτήματα που δεν του ανήκουν από πουθενά, ούτε να υπόσχεται προστασία προς βλάβη των άλλων ούτε, για να εξουδετερώσουν το κράτος, να αντιτάσσουν τη δική τους δύναμη. Αλλά ούτε να σε απασχολεί, ποια εξουσία διαθέτουν αυτοί που πράττουν αυτά, διότι σου είναι αρκετός, κυρίως για την εξασφάλιση πληρέστερης εξουσίας, ο νόμος και η βασιλική ευμένεια.

(Ιουστινιανού Α', Νεαρά του έτους 535) I. Καραγιαννόπουλου, Η Βυζαντινή ιστορία από τις πηγές, εκδ.Βάνιας 1996, σ. 186

τους «δυνατούς», δηλαδή τους μεγαλοκτηματίες της εποχής3. Έτσι περιορίστηκε η ανάπτυξη της μεγάλης γαιοκτησίας και αποτράπηκε η διαμόρφωση κατάστασης ανάλογης με αυτή που παρατηρήθηκε στο δυτικό μεσαιωνικό κόσμο.
Ασκήσεις - Δραστηριότητες

1. Οι αγώνες των στρατευμάτων του Ιουστινιανού στην Ιταλία κράτησαν είκοσι περίπου χρόνια. Ο στρατηγός Βελισάριος σε επιστολή του παρουσιάζει την κατάσταση που επικρατούσε σ' αυτή την περιοχή (παράθεμα 1). Ποια εικόνα διαμορφώνετε από την ανάγνωση του αποσπάσματος της επιστολής;
2. Να αναφέρετε τους βασικούς στόχους της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού και να εξηγήσετε σε ποιον από τους δύο τομείς η πολιτική του υπήρξε αποτελεσματική.
3. Γιατί οι ιδέες που εφάρμοσε ο Ιουστινιανός στην εσωτερική του πολιτική μπορεί να χαρακτηριστούν καινοτόμες;
4. Ποιο τομέα της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού θεωρείτε σημαντικότερο σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την ιστορική πορεία του κράτους; Να τεκμηριώσετε την άποψη σας.

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2696/Istoria_A-Lykeiou_html-empl/indexVII2_1.html

Κατερίνα Πόθου Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Α ́ Λυκείου

V I I . Η  Υ Σ Τ Ε Ρ Η Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Α

( 4 ο ς - 6 ο ς α ι . μ . Χ . )

2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αιώνας μ.Χ.)
2.2. Η ελληνοχριστιανική οικουμένη:

 Στο εσωτερικό, με την πολιτική του Ιουστινιανού, η Αυτοκρατορία άρχισε να
αποκτά τη βυζαντινή της φυσιογνωμία.

 Στόχος της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού: Η ένωση των
υπηκόων με συνδετικά στοιχεία τον ελληνικό πολιτισμό και τη χριστιανική
πίστη

 Ελληνοχριστιανική οικουμένη.

 

 Κύρια σημεία της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού:
1. Η ισχυροποίηση της απόλυτης μοναρχ ίας:
Με την καταστολή της «Στάσης του Νίκα» ενισχύθηκε η δύναμη του αυτοκράτορα
και προβλήθηκε η ιδέα ότι κυβερνά ως εκλεκτός του Θεού για το καλό των
υπηκόων του.

2. Επιβολή μιας θρησκείας και ενός δόγματος :
α. Κατάργηση της αρχαίας ειδωλολατρικής θρησκείας.
β. Κλείσιμο της νεοπλατωνικής σχολής των Αθηνών (529 μ.Χ.) και δήμευση της
περιουσίας της.
γ. Εξόντωση των θρησκευτικών μειονοτήτων, πλην των Εβραίων.
δ. Ενθάρρυνση του ιεραποστολικού έργου (Καύκασο, Νουβία, Σαχάρα, Δούναβη).

ε. Οικοδόμηση της Αγίας Σοφίας.
3. Η συστηματική κωδικοποίηση του Δικαίου :
Σπουδαίο έργο του Ιουστινιανού ήταν η κωδικοποίηση των νόμων, που
αποτέλεσαν το Corpus juris civilis (αστικό δίκαιο), το οποίο επηρέασε τη
νεότερη νομοθεσία στην Ευρώπη.

Ενώ έως τότε η νομοθεσία γραφόταν στη λατινική γλώσσα, ο Ιουστινιανός
χρησιμοποίησε την ελληνική, που ήταν κατανοητή στο λαό.

4. Θεμελίωση νέου διοικητικού συστήματος που απέτρεψε τον
εκφεουδαρχισμό της αυτοκρατορίας:
α. Παραχώρηση πολιτικής εξουσίας σε στρατιωτικούς διοικητές ευάλωτων
περιοχών σε εχθρικές επιθέσεις.
β. Προσπάθεια περιορισμού των «δυνατών», δηλαδή των μεγαλοκτηματιών, με
σειρά νόμων

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ

ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Ο Διοκλητιανός ανέβηκε στο θρόνο το 284 και αποφάσισε να επαναφέρει σε τάξη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ως αυτοκράτορας αποδέχθηκε πως η διοίκηση της τεράστιας αυτοκρατορίας δεν ήταν έργο ενός μόνο ανδρός, γι’ αυτό και προχώρησε σε τολμηρές διοικητικές αλλαγές, μοιράζοντας την εξουσία. Αυτή η αλλαγή ήταν επιβεβλημένη λόγω των κινδύνων στα σύνορα, που απαιτούσαν την άμεση και γρήγορη επέμβαση του στρατού και την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων.

Ο Διοκλητιανός παρόλο που ήταν συγκεντρωτικός, αποφάσισε να χωρίσει την αυτοκρατορία στα τέσσερα: ο ίδιος κυβέρνησε το ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας με έδρα τη Νικομήδεια της Βιθυνίας, και έδωσε την διοίκηση του δυτικού μέρους σε έναν αφοσιωμένο σε αυτόν στρατιωτικό, τον Μαξιμιανό με έδρα το Μιλάνο. Οι δυο τους πήραν τον τίτλο του Αυγούστου, και όρισαν δύο συνάρχοντες, που πήραν τον τίτλο του Καίσαρα: στην Ανατολή ο Γαλέριος, με έδρα το Σίρμιο (Sirmium, στη σημερινή Σερβία) και στη Δύση ο Κωνστάντιος ο Χλωρός, με έδρα τους Τρεβήρους στη Γαλατία (Augusta Treverorum, σήμερα στη Γερμανία).

Η διαίρεση της αυτοκρατορίας στους τετράρχες

Το σύστημα διακυβέρνησης που καθιέρωσε ο Διοκλητιανός ονομάστηκε τετραρχία και πέτυχε να διατηρήσει – προς στιγμή – την ακεραιότητα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία χωρίστηκε σε πολλές μικρές επαρχίες, που διοικούσαν πλέον υπάλληλοι διορισμένοι από τον αυτοκράτορα. Ο στρατός της κάθε περιοχής είχε διαφορετικό διοικητή από αυτόν των επαρχιών. Έτσι αφαιρέθηκε από τον στρατό η πολιτική εξουσία.

Ο Διοκλητιανός επέβαλλε και άλλες αλλαγές στη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας:

  • έφερε στη κεφαλή διάδημα
  • φορούσε πορφύρα
  • επέβαλλε τη προσφώνηση «Ζεύς»
  • απαίτησε να λατρεύεται ως θεός

Το σύστημα της τετραρχίας δεν έλυσε τελικά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία. Από την απόσυρση του Διοκλητιανού (305) και για περίπου 20 χρόνια οι τετράρχες αλληλοεξοντώθηκαν, μέχρι την τελική επικράτηση του Μ. Κωνσταντίνου.

(Σημείωση: η παρουσίαση του θέματος σε Power Point με περισσότερο φωτογραφικό υλικό μπορεί να αναζητηθεί εδώ και εδώ)

πηγή: ΓΑΡΙΤΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

https://blogs.sch.gr/garitatzis/2019/10/20/o-dioklitianos/

 

1.2. Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής.

http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/WorkSheets/12_Dimopoulou-Diagrammatics-in-History-A.pdf

Η δημιουργία του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους.

Η κατάσταση του κράτους και τα γεγονότα μέχρι την ανάδειξη του Μ. Κωνσταντίνου σε
μονοκράτορα:

ενίσχυση των ανταγωνισμών και προβολή των φιλοδοξιών των συναρχόντων λόγω του
συστήματος της Τετραρχίας ∙

απόσυρση του Διοκλητιανού από την εξουσία το 305 μ.Χ. ∙

αλληλοεξόντωση των διαδόχων του Διοκλητιανού και των συναρχόντων τους για είκοσι
χρόνια (305‐324 μ.Χ.) ∙

ανάδειξη μέσα από τις συγκρούσεις του Κωνσταντίνου, γιου του Κωνσταντίου Χλωρού και
κληρονόμου του τίτλου του Καίσαρα των δυτικών επαρχιών της αυτοκρατορίας ∙

νίκη του Κωνσταντίνου στη Μουλβία γέφυρα του Τίβερη επί του αντιπάλου του στη Δύση
Μαξεντίου (312 μ.Χ.) ∙

επικράτηση του Κωνσταντίνου ως μόνου κυρίαρχου στη Δύση και αναγόρευσή του σε
Αύγουστο ∙ συνεννόηση με το Λικίνιο (Αύγουστο της Ανατολής) και κοινή απόφαση στο
Μιλάνο (313 μ.Χ.) για συνεργασία ως προς τη διοίκηση της αυτοκρατορίας, χωρίς την
πρόσληψη Καισάρων ∙

νίκη στη σύγκρουση με το Λικίνιο κοντά στην Αδριανούπολη κα μετά από λίγο θανάτωση
του Λικίκιου (324 μ.Χ.) ∙

ανακήρυξη του Κωνσταντίνου σε μονοκράτορα (324 μ.Χ.).

Η μονοκρατορία του Κωνσταντίνου.
Αλλαγές στο πολίτευμα :
 πολίτευμα περισσότερο απολυταρχικό από ό, τι την εποχή του Διοκλητιανού ∙
 αυτοκράτορας απρόσιτος και στους υπηκόους και στη σύγκλητο ∙
 ανακτορικοί υπάλληλοι και ανακτορικό συμβούλιο που συμβούλευαν τον
αυτοκράτορα μόνο όταν ο ίδιος το επέλεγε ∙
 μεταφορά της συγκλήτου στην Κωνσταντινούπολη και μετατροπή της σε σώμα με
διακοσμητικό χαρακτήρα (πλαισίωση του αυτοκράτορα στις δεξιώσεις).
Στάση του Κωνσταντίνου στο θέμα της αυτοκρατορικής λατρείας και της θρησκείας γενικά:
 αυτοκράτορας όχι θεός αλλά εκλεκτός του Θεού που κυβερνούσε με τη θεία χάρη ∙
 σειρά ενεργειών που σήμαιναν υποστήριξη στον Χριστιανισμό, παρά τη διατήρηση
του ειδωλολατρικού τίτλου του «Μεγίστου Αρχιερέως» (Pontifex Maximus) ∙
 απόφαση ενίσχυσης της αυτοκρατορίας μέσω της προβολής και της εύνοιας της
νέας θρησκείας (του Χριστιανισμού).

Οι ενέργειες του Κωνσταντίνου για την υποστήριξη του Χριστιανισμού:
1) Το διάταγμα των Μεδιολάνων / το Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας:
 καμπή στην ιστορία των σχέσεων του κράτους και της νέας θρησκείας ∙
 υπογραφή στα Μεδιόλανα (Μιλάνο) το Φεβρουάριο του 313 μ.Χ. για το δυτικό
τμήμα της αυτοκρατορίας ∙
 επέκταση της ισχύος του για το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας με
αντίστοιχη υπογραφή στη Νικομήδεια της Βιθυνίας λίγους μήνες αργότερα ∙
 καθιέρωση απόλυτης ελευθερίας στην επιλογή λατρείας για όλους τους
κατοίκους της αυτοκρατορίας με κοινή απόφαση Κωνσταντίνου και Λικινίου ∙
 άρση όλων των διακρίσεων κατά των χριστιανών υπηκόων της αυτοκρατορίας.

2) Άλλες πράξεις / ενέργειες που αποδεικνύουν αποδοχή του Χριστιανισμού από τον
Κωνσταντίνο μετά τη νίκη στη Μουλβία γέφυρα:
 υιοθέτηση του χριστογράμματος ως επίσημου συμβόλου και τοποθέτησή του
στις ασπίδες των στρατιωτών και στην αυτοκρατορική σημαία ∙
 προστασία του Χριστιανισμού από τις αιρέσεις με την καθιέρωση του θεσμού
των Οικουμενικών συνόδων ∙
 οικοδόμηση εκκλησιών μαζί με τη μητέρα του ∙
 βάφτιση στη χριστιανική θρησκεία λίγο πριν το θάνατό του.
Το όλο ζήτημα της «μεταστροφής» του Μ. Κωνσταντίνου προς τον Χριστιανισμό υπήρξε
ζήτημα επιστημονικής σύγκρουσης.

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης. Οι βασικές παράμετροι:
1. Πολιτικό υπόβαθρο → απόφαση για μεταφορά του κέντρου των αποφάσεων στην
Ανατολή προς επίτευξη α) της ισχυροποίησης της απόλυτης μοναρχίας και β) του
εκχριστιανισμού της αυτοκρατορίας.
2. Αίτια → διοικητική ανάγκη για μεταφορά της πρωτεύουσας α) για την
αντιμετώπιση των επιδρομών των βαρβαρικών λαών, β) επειδή η Ρώμη ήταν
ταυτισμένη με τον αρχαίο κόσμο και τη ρωμαϊκή παράδοση, γ) για την εξασφάλιση
καλύτερης άμυνας και οικονομικής ανάπτυξης και δ) για τη μεταφορά του κέντρου
βάρους σε περιοχές που κατοικούσαν κατά πλειοψηφία Έλληνες χριστιανοί.
3. Ονομασία → Νέα Ρώμη αρχικά, Κωνσταντίνου‐πόλις ευρύτερα γνωστή αργότερα.
4. Θέση → στο Βυζάντιο, την αρχαία αποικία των Μεγαριτών (7ος αι. π.Χ.) με οικιστή
τον Βύζαντα.
5. Εγκαίνια → 11 Μαΐου 330 ∙ χρονολογία – ορόσημο για την αρχή της Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας της Ανατολής, δηλ. της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ∙ για 11 αιώνες η
τύχη της Κωνσταντινούπολης ταυτίστηκε με την τύχη του κράτους.
6. Αποτέλεσμα → μεταφορά του κέντρου βάρους από το λατινικό στον ελληνικό
πολιτιστικό χώρο ∙ αυτοκρατορία με προοδευτικά ελληνικό χαρακτήρα.

Συμπέρασμα. Τα τρία (3) στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η καινούργια αυτοκρατορία:
 η ρωμαϊκή πολιτική παράδοση ∙
 η χριστιανική πίστη ∙
 η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

1.2.Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14‐193 μ.Χ.)

http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/WorkSheets/12_Dimopoulou-Diagrammatics-in-History-A.pdf

Οι αυτοκράτορες. Το χρονικό διάστημα 14 ‐193 μ.Χ. κυβέρνησαν τρεις (3) δυναστείες
αυτοκρατόρων, οι οποίες διαχωρίζονται βάσει α) των συγγενικών δεσμών μεταξύ των
αυτοκρατόρων και β) του τόπου καταγωγής τους:

i. Ιουλιο‐κλαυδιανή δυναστεία (14‐68 μ.Χ.) → δεσμοί αίματος ή υιοθεσίας με τον
Αύγουστο, καταγωγή από τη Ρώμη ∙

ii. Δυναστεία των Φλαβίων (69‐96 μ.Χ.) → Βεσπασιανός και διάδοχοί του, «αστοί»
αυτοκράτορες επειδή κατάγονταν από ιταλικές πόλεις ∙

iii. Δυναστεία των Αντωνίνων (97‐192 μ.Χ.) → καταγωγή από τις επαρχίες
(«επαρχιώτες» αυτοκράτορες ) και φροντίδα για την ανάπτυξή τους ∙ το ρωμαϊκό
κράτος στη μέγιστη ακμή του.

 

 

Η διοίκηση και το δίκαιο.

Διοίκηση και μορφή του κράτους. Χαρακτηριστικά:
 Διοικητικό σύστημα με όλο και μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό ως συνέχεια του έργου
του Οκταβιανού Αυγούστου ∙
 ταχεία εξασθένιση των αντιπολιτευτικών τάσεων της συγκλήτου λόγω της ισχυρής
διοίκησης των αυτοκρατόρων μετά τον Οκταβιανό ∙
 προοδευτική κάμψη του διοικητικού ρόλου της Ρώμης έναντι των κατακτημένων
περιοχών εξαιτίας α) της εισόδου στη σύγκλητο αξιωματούχων από τις επαρχίες και
β) της παραχώρησης του δικαιώματος του ρωμαίου πολίτη σε κατοίκους
επαρχιακών πόλεων ∙
 φροντίδα των επαρχιωτών αυτοκρατόρων και του στρατού για αναβάθμιση του
ρόλου των επαρχιών του κράτους, έτσι ώστε η ρωμαϊκή διοίκηση να γίνει
αποδεκτή: α) ίδρυση αποικιών σε ημιβάρβαρες περιοχές και εγκατάσταση σε αυτές
ρωμαίων στρατιωτών ∙ β) εξέλιξη των αποικιών και των ρωμαϊκών στρατοπέδων σε
μεγάλες πόλεις με την εγκατάσταση γηγενών που είχαν το δικαίωμα του ρωμαίου
πολίτη ∙ γ) παραχώρηση του δικαιώματος αυτού σε μεγάλους πληθυσμούς των
επαρχιών μέχρι τη γενίκευσή του με το διάταγμα του Καρακάλλα το 212 μ.Χ. (όλοι
οι ελεύθεροι αναγνωρίζονται ως Ρωμαίοι πολίτες) ∙
 μεγάλη επίδραση του ρωμαϊκού πολιτισμού, εκλατινισμός των επαρχιών της Δύσης∙
 αποτελεσματική οργάνωση της αυτοκρατορίας, ισχυρό αμυντικό σύστημα,
διευρυμένο οδικό δίκτυο για τη μετακίνηση του στρατού και τη μεταφορά αγαθών
→ άνεση και ευημερία σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού ∙
 συγκράτηση των επικίνδυνων λαών εκτός των συνόρων και τερματισμός των
πολέμων → ρωμαϊκή ειρήνη (pax romana) για μεγάλο χρονικό διάστημα και για το
μεγαλύτερο μέρος του κράτους (τις επαρχίες) ∙
 ευνομία για μεγάλο χρονικό διάστημα → το ρωμαϊκό δίκαιο θεωρείται η
μεγαλύτερη προσφορά του ρωμαϊκού πνεύματος.

Το δίκαιο.

Α) Η νομοθεσία (Δωδεκάδελτος) και η εξέλιξή της :
 αρχικά ατελής και προορισμένη μόνο για τη Ρώμη ∙
 αργότερα συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε για τις ανάγκες των κατακτημένων
περιοχών ∙
 επηρεάστηκε από τα ήθη και τις συνήθειες των κατακτημένων λαών και από την
ελληνική φιλοσοφία ∙
 αργότερα επηρεάστηκε και από τη χριστιανική ηθική.
Β) Δωδεκάδελτος – η δομή:
 αρχικά ήταν απλή ∙
Β. Δημοπούλου, Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Διαγράμματα.
43
 αργότερα συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από συγκλητικά ψηφίσματα,
διατάγματα πραιτώρων, αυτοκρατορικές αποφάσεις κ.λπ. ∙
 σχηματίστηκε το πολύπλοκο ρωμαϊκό δίκαιο, για την ερμηνεία του οποίου ήταν
απαραίτητοι οι νομοδιδάσκαλοι ∙
 οι πιο γνωστοί νομοδιδάσκαλοι κατά την εποχή των Αντωνίνων (Σάλβιος Ιουλιανός,
Γάιος) και τον 4ο
αι. μ.Χ. .

VI. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ. – 3ος αι. μ.Χ.)

http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/WorkSheets/12_Dimopoulou-Diagrammatics-in-History-A.pdf

1. Η περίοδος ακμής της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (27 π.Χ. – 193 μ.Χ.)
1.1.Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ. – 14μ.Χ.)
Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας.

Εισαγωγικά στοιχεία
 Ναυμαχία στο Άκτιο (31 π.Χ.) → τέλος των εμφυλίων πολέμων ∙
 ανάγκη επικράτησης της ειρήνης και της τάξης στη ρωμαϊκή οικουμένη, μετά την
κούραση από τις εμφύλιες διαμάχες ∙
 η ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας μπορούσε να ικανοποιήσει την ανάγκη αυτή ∙
 Οκταβιανός → οργάνωση της πολιτείας σε νέες βάσεις με διορατικότητα και
οξύνοια (ανάλογα με τα μηνύματα των καιρών), δηλ. θέσπιση συγκεντρωτικού
συστήματος διακυβέρνησης χωρίς να θιγούν τα δημοκρατικά αισθήματα των
Ρωμαίων.

Ενέργειες του Οκταβιανού:

i. απέρριψε το αξίωμα του δικτάτορα ∙
ii. αποδέχτηκε από τη σύγκλητο και το λαό όλα τα άλλα αξιώματα και τις εξουσίες που
αυτά συνεπάγονταν (π.χ. ύπατος, ανθύπατος, δήμαρχος, ιμπεράτορας, πρώτος
πολίτης (princeps), μέγας αρχιερέας (pontifex maximus) κ.λπ.) ∙
iii. θέσπισε το συμβούλιο του αυτοκράτορα (συμβουλευτικό σώμα κατά την άσκηση
της εξουσίας) ∙
iv. ακολούθησε συμβιβαστική τακτική (χωρίς αυταρχισμό) στην κατανομή της
εξουσίας.

Διοικητικά μέτρα του Οκταβιανού:
1. υψηλή εποπτεία της διοίκησης του κράτους, της εξωτερικής πολιτικής και των
στρατιωτικών ζητημάτων από τον ίδιο ∙
2. ανάθεση της διαχείρισης των επιμέρους θεμάτων σε άνδρες από τους
στρατιωτικούς και τους ιππείς βάσει τριών αυστηρών προϋποθέσεων: α) ηθικής
ακεραιότητας, β) εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας και γ) μεγάλης περιουσίας ∙
3. διορισμός των διοικητών των επαρχιών από κοινού με τη σύγκλητο (οι στρατιωτικοί
διοικητές των παραμεθορίων και των προβληματικών επαρχιών διορίζονταν από
τον ίδιο, ενώ οι ανθύπατοι των υπολοίπων από τη σύγκλητο) ∙
4. δημιουργία αυτοκρατορικής υπαλληλίας, δηλ. ολόκληρης τάξης διοικητικών
αξιωματούχων – υπαλλήλων για την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας ∙
5. αναγέννηση της γεωργίας με σειρά μέτρων και προσπάθεια επαναφοράς των
παλαιών αυστηρών ηθών ∙
6. εξωραϊσμός της Ρώμης, κατασκευή λαμπρών οικοδομημάτων.

Συμπέρασμα: Συγκέντρωση όλων σχεδόν των εξουσιών στο πρόσωπο ενός ανθρώπου (του
Οκταβιανού), σε αντιστοιχία με τους παλαιούς βασιλείς ∙ ανακήρυξή του από τη σύγκλητο
σε Αύγουστο (= σεβαστό) και αναγνώριση θεϊκών ιδιοτήτων ∙ άρα → κατάλυση του
δημοκρατικού πολιτεύματος χωρίς την παραμικρή αντίδραση.
Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις.
Καθιέρωση μοναρχικού πολιτεύματος από τη βαθμιαία συγκέντρωση όλων των εξουσιών
στο πρόσωπο του Οκταβιανού Αυγούστου: ηγεμονία (principatus) από το αξίωμα του
πρώτου πολίτη (princeps).

Οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις και ο ρόλος του ρωμαϊκού στρατού την περίοδο της
αυτοκρατορίας. Στρατός → Είχε ρόλο στηρίγματος του νέου μονάρχη (παρά το παρελθόν
των εμφυλίων συγκρούσεων). Αναλυτικότερα:

 Πρόβλεψη του Οκταβιανού Αυγούστου ότι ο αυτοκρατορικός θεσμός είχε ανάγκη
από την προστασία του στρατού.
 (γι’ αυτό) Κατανομή του στρατεύματος: α) το μεγαλύτερο μέρος του στα πιο
επικίνδυνα σύνορα (Ευφράτης, Δούναβης, Ρήνος κ.λπ.), σε μόνιμες στρατιωτικές
βάσεις και β) στη Ρώμη (έδρα της εξουσίας) η προσωπική φρουρά του πραιτώριου,
δηλ. οι πραιτωριανοί ή πραιτωριανή φρουρά, εννέα στρατιωτικές μονάδες με
1000 άνδρες η καθεμία που ήταν πιστοί στον αυτοκράτορα ∙ αυτοί αργότερα
απέκτησαν μεγάλη δύναμη (ανεβοκατέβαζαν αυτοκράτορες) και έγιναν επικίνδυνοι
για το κράτος.
 Αριθμητική δύναμη του στρατού μόλις επαρκής για τη φρούρηση των αχανών
συνόρων (4000 χιλιόμετρα).
 Εμπλοκή του στρατού στη διοίκηση της αυτοκρατορίας, από κοινού με τη σύγκλητο,
σε διάφορες περιστάσεις κατά την περίοδο της αυτοκρατορίας, όταν οι
αυτοκράτορες αποδεικνύονταν ανίκανοι.

Το πολίτευμα ηγεμονία (principatus). Χαρακτηριστικά:
 Δυαρχία εξουσιών ανάμεσα σε δύο πολιτειακούς παράγοντες: α) τον πρώτο πολίτη
(princeps) και β) τη σύγκλητο ∙ πηγή προστριβών μεταξύ τους η ασάφεια ως προς τις
αρμοδιότητες του κάθε παράγοντα.
 Το θέμα της διαδοχής χωρίς θεσμοθέτηση ∙ η συνήθεια → καθορισμός του
διαδόχου του αυτοκράτορα, όσο ζούσε, ή ορισμός ενός συγγενούς του ως
αυτοκράτορα, όταν πέθαινε ∙ η καθαρά κληρονομική διαδοχή αντίθετη προς τη
δημοκρατική παράδοση της κατάκτησης αξιωμάτων διά της λαϊκής ψήφου ∙
απαραίτητη η επικύρωση της εκλογής του αυτοκράτορα από τη σύγκλητο.

 Συμπέρασμα: Ο θεσμός του αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν διαφορετικός από τον
μονάρχη των ελληνιστικών βασιλείων και το βασιλιά των ανατολικών λαών.

Η ΡΩΜΗ

Η ΡΩΜΗ

http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/WorkSheets/12_Dimopoulou-Diagrammatics-in-History-A.pdf

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Ίδρυση της Ρώμης.

α) Παράδοση → Ρωμύλος, απόγονος του Αινεία (από την Τροία) το 753 π.Χ. .
753 – τέλη του 6ου αι. π.Χ.: περίοδος βασιλείας με 6 βασιλείς, κάποιοι από
τους οποίους ήταν Ετρούσκοι.

β) Αρχαιολογική έρευνα → α) 10ος ‐ 8ος αι. π.Χ. μικροί οικισμοί στη θέση της πόλης.

                                                       β) Πιθανή δημιουργία της από τους Ετρούσκους, μετά την
                                                           κατάληψη του Λατίου (7ος αι. π. Χ.) και τον συνοικισμό των
                                                            κατοίκων των γύρω περιοχών.
γ) Πραγματοποίηση μεγάλων έργων από τους Ετρούσκους
(αποξήρανση ελών, κεντρικός αποχετευτικός αγωγός, αγορά,
ναός του Διός στο Καπιτώλιο).

δ) Επανάσταση των κατοίκων της περιοχής και εκδίωξη των
Ετρούσκων (τέλη του 6ου αι. π.Χ.).

ε) Συστηματική οργάνωση των Ρωμαίων, κυριαρχία στο Λάτιο,
αποτελεσματική αντιμετώπιση των κατοίκων των γειτονικών
περιοχών.

Κοινωνική συγκρότηση κατά την περίοδο της βασιλείας (8ος αι. – 509 π.Χ.).
Τρεις (3) κοινωνικές τάξεις:
Πατρίκιοι → Οι παλαιές μεγάλες οικογένειες ∙
οικογένειες + άμεσα μέλη + παρακλάδια = ρωμαϊκά γένη ∙
όλα τα μέλη του γένους = πατρίκιοι από τον πατέρα – αρχηγό.
Πελάτες → Όσοι ζούσαν κοντά στους πατρικίους ως υπήκοοι και προστατευόμενοι αυτών ∙
καταγωγή μάλλον προϊταλική (ήταν Λίγουρες) ∙
σταδιακή επιμειξία και συγχώνευση με τους πατρικίους.
Πληβείοι (= πλήθος) → Όλοι οι νεότεροι κάτοικοι της ρώμης και των γύρω περιοχών ∙
προέρχονταν είτε από υποχρεωτική μετοίκηση λόγω κατάληψης της
περιοχής τους είτε από μετεγκατάσταση στη Ρώμη προς αναζήτηση
καλύτερης τύχης ∙
κανένας δεσμός με τους πατρικίους και τους πελάτες (εξ ου και η
ονομασία τους) ∙ όχι πολιτικά δικαιώματα ∙ απαγόρευση γάμου με γυναίκες από την τάξη των πατρικίων.

Πολιτική οργάνωση κατά την περίοδο της βασιλείας (8ος αι. – 509 π.Χ.).

Το πολίτευμα:
1) Βασιλιάς → αρχηγός του κράτους, θρησκευτικός αρχηγός, ηγέτης του στρατού, ανώτατος
δικαστής (δηλ. όλες οι εξουσίες συγκεντρωμένες στο πρόσωπό του).
2) Σύγκλητος και Εκκλησία του λαού → τα δύο σώματα που έλεγχαν τις δικαιοδοσίες του
βασιλιά.

Ειδικότερα:
α) Σύγκλητος: 100 ή 300 μέλη (αργότερα), οι αρχηγοί των ρωμαϊκών γενών ∙
θεματοφύλακας των εθίμων και των παραδόσεων της Ρώμης ∙
καθήκον να συγκαλεί (μαζί με τον βασιλιά) την εκκλησία του λαού και να
επικυρώνει τις αποφάσεις της.
β) Εκκλησία : συγκέντρωση όλων των πατρικίων και των πελατών ∙
οι πατρίκιοι συγκεντρώνονταν ανά τμήματα, τις φράτρες (φρατρική εκκλησία)∙
έργο → i) επικύρωση ή απόρριψη των αποφάσεων του βασιλιά διά βοής, ii)
απόφαση για πόλεμο ή για ειρήνη και iii) εκλογή του βασιλιά.

3.4. Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica
Εισαγωγικά στοιχεία.
Χρονολογικό ορόσημο: 509 π.Χ. →       α) τέλος της περιόδου της βασιλείας μετά από εξέγερση
                                                                        των πατρικίων ∙
                                                                        β) εγκαθίδρυση καινούργιου πολιτεύματος που ονομάστηκε res publica (= δημοκρατία), αν και στην ουσία
                                                                         ήταν αριστοκρατικό ∙ στην εξουσία οι πατρίκιοι ∙
                                                                         γ) απομάκρυνση των Ετρούσκων.

509 – τέλη 3ου αι. π.Χ. → Δύο αιώνες εσωτερικών και εξωτερικών ζυμώσεων για τη Ρώμη:
α) (στο εσωτερικό) κοινωνικοί αγώνες μέχρι την εξίσωση πατρι –
κίων – πληβείων ∙
β) (στο εξωτερικό) πολιτική κατακτήσεων μέχρι οι Ρωμαίοι αφενός
να κυριαρχήσουν στην ιταλική χερσόνησο και αφετέρου να νι‐
κήσουν τους Καρχηδονίους στη δυτική Μεσόγειο.

Οι κοινωνικοί αγώνες. Δύο αιώνες αγώνων των πληβείων για την απόκτηση ίσων πολιτικών
δικαιωμάτων. Τα γεγονότα:

1) Δήμαρχοι – αρχές του 5ου αι. → καινούργια μορφή εξουσίας που τους ανήκε.
Οι δήμαρχοι → α) εκλογή για ένα χρόνο
β) πρόσωπα ιερά και απαραβίαστα
γ) προστασία των πληβείων από αυθαιρεσίες των πατρικίων
δ) δικαίωμα veto (δηλ. άρνησης ψήφισης όποιου νόμου στρεφόταν κατά
των συμφερόντων των πληβείων).

2) Καταγραφή εθιμικού δικαίου (Δωδεκάδελτος) – μέσα 5ου αι. → αποτροπή δικαστικών
αυθαιρεσιών των πατρικίων.

3) Κατάργηση του νόμου που απαγόρευε τους μεικτούς γάμους (μεταξύ πατρικίων –
πληβείων).

4) Κατάκτηση πολιτικής ισότητας μετά από έναν αιώνα:
α) δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο αξίωμα του υπάτου (4ος αι.) ∙
β) δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο αξίωμα του μεγίστου αρχιερέως (τέλη 4ου αι.).

Η πολιτική οργάνωση.
res publica → πολίτευμα, στο οποίο υπήρχαν τρεις βασικοί φορείς / μορφές εξουσίας: οι
άρχοντες, η σύγκλητος και οι εκκλησίες.

Οι άρχοντες → η εκτελεστική εξουσία της πολιτείας / πολυπληθής ομάδα.
1) Οι δύο ύπατοι: α) εκλογή για ένα χρόνο ∙
β) συγκέντρωση όλων των εξουσιών που παλιότερα ανήκαν στον βασιλιά∙
γ) μεγαλοπρεπής εμφάνιση και δωδεκαμελής συνοδεία από ραβδούχους∙
δ) δυνατότητα παραχώρησης όλων των εξουσιών σε έναν από τους δύο
για 6 μήνες, αν η περίσταση κρινόταν ως κρίσιμη (δικτάτορας).

2) Οι δύο τιμητές → εκλογή για 18 μήνες με συγκεκριμένα καθήκοντα:
α) κατάταξη των πολιτών ανάλογα με τα περιουσιακά τους στοιχεία
(τίμηση) ∙
β) σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών ∙
γ) κατάρτιση του προϋπολογισμού του κράτους ∙
δ) επίβλεψη των ηθών και ανάλογη δικαιοδοσία στέρησης των πολιτικών
δικαιωμάτων.

3) Άλλοι άρχοντες, με μικρότερης σημασίας αξιώματα: οι δήμαρχοι, οι πραίτωρες, οι ταμίες,
οι ανθύπατοι.

Η σύγκλητος → εκπρόσωπος της ιστορικής συνέχειας του ρωμαϊκού κράτους / σώμα με
μεγάλο κύρος και δύναμη την περίοδο της δημοκρατίας αλλά και της αυτοκρατορίας:
α) 300 ισόβια μέλη, όλοι πρώην ανώτατοι άρχοντες ∙
β) νομοθετική και εκτελεστική εξουσία ∙
γ) δικαιοδοσίες σε θέματα οικονομικά, θρησκευτικά και εξωτερικής πολιτικής ∙
δ) αποφάσεις με ισχύ νόμου (τα δόγματα) .

Οι εκκλησίες → Λειτούργησαν προοδευτικά τρεις:
α) Η φρατρική εκκλησία → συνέλευση των πατρικίων ∙ χωρίς ουσιαστική δύναμη την
περίοδο της δημοκρατίας ∙ διατήρηση μόνο για λόγους παράδοσης.
β) Η λοχίτιδα εκκλησία → συνέλευση των στρατευμένων, πατρικίων και πληβείων ∙
αποφάσεις κατά λόχους ∙ εκλογή των υπάτων, των τιμητών και των πραιτώρων.
γ) Η φυλετική εκκλησία → συνέλευση των πληβείων αρχικά, όλων των Ρωμαίων αργότερα ∙
συγκέντρωση κατά φυλές (δηλ. ανάλογα με τον τόπο κατοικίας) ∙ ψήφιση των νόμων και
εκλογή των κατώτερων αρχόντων.

2. Οι συνέπειες των κατακτήσεων
2.2. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.
Κοινωνικές αλλαγές ως συνέπεια των κατακτήσεων 3 λόγοι για τους οποίους
Αλλοίωση των ηθών → ορισμένοι αισθάνθηκαν ότι
Απομάκρυνση από τις προγονικές αρετές πρέπει να επέμβουν.

Αυτοί που πρότειναν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις ήταν οι ακόλουθοι:
Α. Κάτων ο Τιμητής → προσπάθεια αντιμετώπισης της κοινωνικής και πολιτικής διαφθοράς.
 Ρωμαίος με μεγάλη μόρφωση ∙
 πλούσιο και ένδοξο παρελθόν ως πολεμιστής και ανώτατος αξιωματούχος ∙
 αν και είχε ελληνική παιδεία θεωρούσε υπεύθυνη για την αλλοίωση των ρωμαϊκών
ηθών την πολιτισμική διείσδυση των Ελλήνων ∙ ακρότητα: αποστρεφόταν οτιδήποτε
Ελληνικό ∙

 εξελέγη Τιμητής το 184 π.Χ.
 μέτρα για περιορισμό της πλεονεξίας και έλεγχο της συμπεριφοράς των
συγκλητικών και των ιππέων.
Αποτέλεσμα: Παρά τα αγαθά κίνητρα η προσπάθειά του δεν καρποφόρησε, διότι οι
αλλαγές είχαν πλέον ενσωματωθεί στην κοινωνία.

Β. Τιβέριος Γράκχος → εκλογή στο αξίωμα του δημάρχου το 133 π.Χ. , 2 βασικές προτάσεις
– μέτρα:
1. Αγροτικός νόμος : α) απαγόρευση κατοχής γης από κάθε πολίτη με έκταση πάνω
από 500 πλέθρα ∙ β) δυνατότητα κατοχής επιπλέον 250 πλέθρων γης για το καθένα
από δύο αρσενικά παιδιά ∙ γ) ορισμός του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έγγειας
ιδιοκτησίας στα 1000 πλέθρα ∙ δ) αναδιανομή των υπόλοιπων αγροτικών εκτάσεων
ανά 30 πλέθρα στους ακτήμονες πολίτες .

2. Πρόταση: διάθεση των θησαυρών του Άτταλου Γ’, βασιλιά της Περγάμου (πέθανε
το 133 π.Χ.), στους ακτήμονες για να αγοράσουν εργαλεία και να καλλιεργήσουν
τον κλήρο που θα έπαιρναν από τον αγροτικό νόμο.
Κατάληξη / Αποτέλεσμα:
Αντίδραση συγκλητικών αποτυχία των σχεδίων του Τιβέριου Γράκχου
εξαγορά συνειδήσεων → και
μη εφαρμογή του νόμου δολοφονία του.
(αν και δεν καταργήθηκε)

Γ. Γάιος Γράκχος → εκλογή στο αξίωμα του δημάρχου το 123 π.Χ. (10 χρόνια μετά). Διπλός
στόχος: α) μεταρρυθμίσεις στο πνεύμα του έργου του Τιβέριου και β) περιορισμός της
δράσης της συγκλήτου.

Τα συγκεκριμένα μέτρα του Γάιου Γράκχου:
 εφαρμογή του αγροτικού νόμου ∙
 σειρά νέων μέτρων που ευνοούσαν τους ακτήμονες ∙
 ίδρυση αποικιών στις κατακτημένες περιοχές της Ιταλίας για εγκατάσταση
ακτημόνων ∙
 διανομή σιταριού στους φτωχούς της Ρώμης ∙
 μείωση χρόνου στρατιωτικής θητείας και αύξηση στρατιωτικού μισθού ∙
 συγκρότηση δικαστηρίων από ιππείς για την εκδίκαση υποθέσεων καταχρήσεων
από συγκλητικούς ∙
 παρεμπόδιση της δυνατότητας των συγκλητικών να επιλέγουν τις συγκλητικές
επαρχίες.

Κατάληξη / αποτέλεσμα: Στροφή μέρους του λαού εναντίον του από τους συγκλητικούς,
αποτυχία της ανοικτής εξέγερσης που οργάνωσε ως αντίδραση, εξόντωση των οπαδών του,
θάνατος του ιδίου.
Γενικά.
1. Το έργο των Γράκχων είχε τριπλό στόχο: α) έλεγχο της κοινωνικής ανισότητας, β)
αποκατάσταση των ακτημόνων και γ) αποδυνάμωση των συγκλητικών.

2. Οι Γράκχοι απέτυχαν επειδή δεν ήταν ευνοϊκή η κοινωνική και πολιτική συγκυρία
(μεγάλες κατακτήσεις).

3. Τι πέτυχαν: να ευεργετηθούν λίγοι και να αποτελέσουν στη συνέχεια μία νέα
δυναμική κοινωνική ομάδα.

http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/WorkSheets/12_Dimopoulou-Diagrammatics-in-History-A.pdf