Παρακολουθήστε το βίντεο: Πώς η έξυπνη εξειδίκευση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη https://www.youtube.com/watch?v=LcW-k4IFF-M

Μελετήστε το παρακάτω άρθρο και εκφράστε τη γνώμη σας ως μελλοντικοί επιστήμονες. Θεωρείτε ότι μπορεί να συνδυαστεί η εξειδίκευση με τη μόρφωση; Τι προτίθεστε να κάνετε, για να αποφύγετε τους κινδύνους της απόκτησης εξειδικευμένης γνώσης;

Εξειδίκευση και μόρφωση: Τι αποκτά τελικά ο σύγχρονος φοιτητής;

1 Reply to “Εξειδίκευση και μόρφωση: Τι αποκτά τελικά ο σύγχρονος φοιτητής;”

  1. Πιστεύω ότι η μόρφωση είναι δυνατόν να συνδυαστεί με την εξειδίκευση αφού η κατάρτιση μας σε έναν τομέα προϋποθέτει γνώσεις και σε άλλους παρεμφερείς τομείς καθώς και άλλες ικανότητες τις οποίες κατακτά κανείς μόνο μέσω της μόρφωσης του (πχ κριτική σκέψη , δημιουργικότητα κτλ). Ωστόσο καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να συνδυαστεί με τις σπουδές μας και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο νέος δεν καλλιεργεί το νου του από μικρότερες ηλικίες. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν μαθήματα γενικής παιδείας, τα οποία δυστυχώς παραμερίζουμε ενώ είναι ικανά να μας δώσουν τα απαραίτητα ερεθίσματα και κίνητρα για την συνέχιση της μόρφωσης μας στην ενήλικη ζωή.

Leave a Reply