Δομή επιλογής if (AN)

Δομή επιλογής if

Η δομή επιλογής if (AN) χρησιμοποιείται, όταν θέλουμε να εκτελεστεί μια ακολουθία εντολών, μόνον, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη συνθήκη. Για να επιλύσουμε πιο σύνθετα προβλήματα, πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργούμε στον αλγόριθμο λογικά μονοπάτια, εξετάζοντας απλά λογικά ερωτήματα για την εκτέλεση ή όχι μιας ομάδας εντολών.

Απλή δομή επιλογής
Αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε το σύνολο των εντολών που περιέχονται στην δομή if, θα εκτελεστούν. Αλλιώς, η ροή του προγράμματος θα προσπεράσει τη δομή if και θα συνεχίσει από την εντολή που βρίσκεται αμέσως μετά το τέλος της if.

if <συνθήκη ελέγχου>:
# εντολές που θα εκτελεσθούν αν ισχύει (αληθής-True) η συνθήκη ελέγχου

# Παράδειγμα

# πρόγραμμα εμφάνισης προειδοποίησης αρνητικού ποσού.
a = input('Δώσε ένα ποσό')
if a <0:
print "ΠΡΟΣΟΧΗ το ποσό είναι αρνητικός αριθμός"

# Παράδειγμα

# πρόγραμμα εμφάνισης προειδοποίησης θετικού ποσού.
a = input('Δώσε ένα ποσό')
if a >0:
print "ΠΡΟΣΟΧΗ το ποσό είναι θετικός αριθμός"

Αφήστε μια απάντηση