Ελληνικά

The Turing test/quiz

First thing you gotta do, is watch the interactive video carefully. Then, do the quiz to see what you have learnt about the Turing test. You are supposed to watch the video from 0:18'-3:13' . Then, do the quiz that accompanies it. For both the activities you have 15'. Good luck! Πρώτα πρέπει να παρακολουθήσετε το διαδραστικό βίντεο, το οποίο είναι συγκεκριμένης διάρκειας, 0:18'-3:13'. Μετά συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που το συνοδεύει. Έχετε 15' και για τις δύο δραστηριότητες. Καλή επιτυχία!

Pilot ACE/quiz

Pilot Ace

You will work on your own. First thing you gotta do, watch the video carefully. It will start at the 2:15'  point, and you have to watch until 5:01'. Once you have watched it, do the quiz. You have 15'. Θα δουλέψετε ατομικά. Πρώτα δείτε πολύ προσεκτικά το βίντεο, το οποίο θα ξεκινήσει στο 2:15'. Πρέπει να το παρακολουθήσετε μέχρι το 5:01'. Έπειτα, κάντε το ερωτηματολόγιο που το συνοδεύει. Έχετε 15'.

 

(r)evolution of computers sequencing

Now that you have studied the evolution of computers through time, you have for this activity to put the given computers in the correct chronological order. Together with your partner, you've got 10 minutes for these two activities. Don't waste time! Αφού μελετήσατε την εξέλιξη των υπολογιστών μέσα στο χρόνο, πρέπει για αυτή τη δραστηριότητα να βάλετε τους υπολογιστές που σας δίνονται στη σωστή χρονολογική σειρά. Έχετε 10' σύνολο και για τις δύο δραστηριότητες.

(R)evolution of computers slider

Place the cursor on the slider, and see the evolution of computers. Whenever you rest the cursor on a photograph, information appears. Don't disregard it, there's an activity based on these pictures! τοποθετήστε τον κέρσορα στη μπάρα κύλισης για να δείτε την εξέλιξη των υπολογιστών. Όποτε αφήνετε τον κέρσορα πάνω σε μία φωτογραφία, εμφανίζονται πληροφορίες. Μην τις αγνοήσετε, διαβάστε τις προσεκτικά, γιατί θα σας χρειαστούν για την επόμενη άσκηση!

Now that you have studied the evolution of computers through time, you have for this activity to put the given computers in the correct chronological order. Together with your partner, you've got 10 minutes for these two activities. Don't waste time! Αφού μελετήσατε την εξέλιξη των υπολογιστών μέσα στο χρόνο, πρέπει για αυτή τη δραστηριότητα να βάλετε τους υπολογιστές που σας δίνονται στη σωστή χρονολογική σειρά. Έχετε 10' σύνολο και για τις δύο δραστηριότητες.

Ancient Astronomical Instruments Flash Cards

Let's hope you remember something from the presentation of the ancient astronomical tools, because now you are going to use this information to complete the sentences. Together with the slides, you have 15 minutes to complete the activity. Feel free to refer back to the slides if needed, but keep your eye on time! Ας ελπίσουμε ότι θυμάστε κάτι από την παρουσίαση των αστρονομικών εργαλείων στην αρχαιότητα, γιατί τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να συμπληρώσετε τις προτάσεις. Μαζί με την παρουσίαση των φωτογραφιών, έχετε 15 λεπτά να κάνετε τη δραστηριότητα. Μπορείτε να ανατρέχετε στις φωτογραφίες, έχετε όμως τον νου σας και στο χρόνο!

Astronomical Instruments Slides

Δείτε τις φωτογραφίες των αρχαίων αστρονομικών εργαλείων και διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες σε κάθε εικόνα, αφήνοντας τον κέρσορα επάνω της.

Μετά θα πρέπει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που λείπουν από τις κάρτες, με βάση το πολυτροπικό κείμενο που σας δόθηκε. Έχετε 15'και για τις δύο δραστηριότητες, για αυτό έχετε τον νου σας στο χρόνο!