Ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο

Δείτε μια παρουσίαση σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο και στη συνέχεια κάντε το κουίζ. Δείτε άρθρα και ειδήσεις από εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες και σκεφτείτε ή αναζητήστε αν είναι αληθείς ή ψευδείς.

Δείτε ένα βίντεο από το κέντρο ασφαλούς διαδικτύου

Δείτε και διαβάστε την παρουσίαση fake_news

Ελέγξτε τις δεξιότητές σας μέσα από το παρακάτω κουίζ. Εσείς, μπορείτε να αναγνωρίσετε τις ψευδείς ειδήσεις; Πατήστε στην παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/LZdHF9zJzcXzKCmU9

 

Leave a Reply