ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Ξεκινάμε με μερικά παιχνιδάκια στα Μαθηματικά χωρίς καθόλου γράψιμο για σήμερα.

 Παρακάτω σας παραθέτω παιχνίδια για τους δεκαδικούς άριθμούς . Ασχοληθείτε με αυτά μέχρι να τα ολοκληρώσετε σωστά!

http://inschool.gr/G5/MATH/DEKADIKOI-PSIFIA-PRAC-G5-MATH-HPwrite-1309282145-tzortzisk/index.html

http://inschool.gr/G5/MATH/DEKADIKOI-SYGRISI-PRAC-G5-MATH-MYmillion-1309291731-tzortzisk/index.html

http://inschool.gr/G5/MATH/DEKADIKOI-SYGRISI-PRAC-G5-MATH-HPorder-1309281439-tzortzisk/index.html

http://inschool.gr/G5/MATH/DEKADIKOI-MOTIVO-PRAC-G5-MATH-HPwrite-1309291739-tzortzisk/index.html

http://inschool.gr/G5/MATH/DEKADIKOI-SYGRISI-PRAC-G5-MATH-HPclickon-1309281441-tzortzisk/index.html

http://inschool.gr/G5/MATH/DEKADIKOI-KLASMATA-PRAC-G5-MATH-HPwrite-1309281422-tzortzisk/index.html

Leave a Reply