Καλώς ορίσατε

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο που ασχολείται με την Πληροφορική

Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να βρείτε πληροφορίες για το μάθημα της πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολέιο

Δρομολογητές

Οι δρομολογητές είναι συσκευές που μας επιτρέπουν να συνδεθούμε στο ιντερνετ.

Read more

Ποντίκια Υπολογιστών

Το ποντίκι είναι μία συσκευή εισόδου που χρησιμοποιείται για να εισάγουμε δεδομένα στον υπολογιστή.    

Read more

Λογισμικό Γραφείου

Με τον όρο Λογισμικό Γραφείου εννοούμε όλα τα προγράμματα που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους εργαζόμενους γραφείου. Τέτοια είναι το LibreOffice και το Microsoft Office.  

Read more

Πληκτρολόγια

Τα πληκτρολόγια είναι συσκευές εισόδου. Δηλαδή συσκευές που μας επιτρέπουν να εισάγουμε δεδομένα στον υπολογιστή.

Read more