Καλή χρονιά !

Κάθε αρχή και δύσκολη;
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός;
Διαλέγω το δεύτερο.
Καλή χρονιά με αισιοδοξία!

Leave a Reply