Εξίσωση ευθείας που διέρχεται από σημείο Μ

Δείτε το  video

Πρόσημο τριωνύμου

Μελετάμε το :     Πρόσημο τριωνύμου

3ο κριτήριο ισότητας τριγώνων ( ΠΠΠ )

Δείτε το κριτήριο ΠΠΠ

2o κριτήριο ισότητας τριγώνων ( ΓΠΓ )

Δείτε το Κριτήριο ΓΠΓ

 

1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων ( ΠΓΠ )

Λίγα λόγια για το κριτήριο ΠΓΠ

Δείτε στο :   Κριτήριο ΠΓΠ

Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας

Μπορείτε να δείτε στο  https://youtu.be/AAtu5FbNk4g

καθώς και στο https://www.geogebra.org/m/dnpftfv2

Καλή χρονιά !!!

Το πρόβλημα Γεωμετρίας του Ρώσου πρωθυπουργού

Ο Ρώσος πρωθυπουργός επισκέφθηκε μια σχολική τάξη και έβαλε ένα δύσκολο πρόβλημα Γεωμετρίας. Ας δούμε τη λύση του προβλήματος αν και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι το μήνυμα του Ρώσου πρωθυπουργού για την αξία της Γεωμετρίας...

 

 

Θέμα Γεωμετρίας

 

Γραφική παράσταση τριωνύμου

Μέσω της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  f(x)=αx^2+βx+γ

βλέπουμε τις ρίζες του τριωνύμου , το πρόσημο του τριωνύμου και άλλα ωραία ...