Θέματα Τράπεζας

Άλγεβρα A΄ Θέματα Τράπεζας 2023

Γεωμετρία A΄ Θέματα Τράπεζας 2023

Θέματα τράπεζας Μαθ Προσ Β 2023-2024

Θέματα τράπεζας Άλγεβρα Β 2023-2024

Θέματα Τράπεζας Γεωμετρία Β΄ 2023-2024

Θέματα τράπεζας Μαθ Προσ Γ 2024

 

Θέματα εξετάσεων Γ΄ Λυκείου

Θέματα εξετάσεων για επανάληψη 2024

 

Κοινά σημεία γραφικών παραστάσεων

https://www.geogebra.org/m/r6nrb6b3

Γραφική παράσταση συνάρτησης τριωνύμου και πρόσημο τριωνύμου

https://www.geogebra.org/m/hxry5jjb

Ανακλαστική ιδιότητα υπερβολής

Δείτε στην ιστοσελίδα :   https://www.geogebra.org/m/pyjyshaa

Ανακλαστική ιδιότητα έλλειψης

Δείτε στην ιστοσελίδα :  https://www.geogebra.org/m/xerenzxn

Ανακλαστική ιδιότητα παραβολής

Δείτε στην ιστοσελίδα :

https://www.geogebra.org/m/veyyugpu

Εξίσωση ευθείας που διέρχεται από σημείο Μ

Δείτε το  video

Πρόσημο τριωνύμου

Μελετάμε το :     Πρόσημο τριωνύμου

3ο κριτήριο ισότητας τριγώνων ( ΠΠΠ )

Δείτε το κριτήριο ΠΠΠ