Ελληνικά

Ανακλαστική ιδιότητα υπερβολής

Δείτε στην ιστοσελίδα :   https://www.geogebra.org/m/pyjyshaa

Ανακλαστική ιδιότητα έλλειψης

Δείτε στην ιστοσελίδα :  https://www.geogebra.org/m/xerenzxn

Ανακλαστική ιδιότητα παραβολής

Δείτε στην ιστοσελίδα :

https://www.geogebra.org/m/veyyugpu

Εξίσωση ευθείας που διέρχεται από σημείο Μ

Δείτε το  video

Πρόσημο τριωνύμου

Μελετάμε το :     Πρόσημο τριωνύμου

3ο κριτήριο ισότητας τριγώνων ( ΠΠΠ )

Δείτε το κριτήριο ΠΠΠ

2o κριτήριο ισότητας τριγώνων ( ΓΠΓ )

Δείτε το Κριτήριο ΓΠΓ

 

1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων ( ΠΓΠ )

Λίγα λόγια για το κριτήριο ΠΓΠ

Δείτε στο :   Κριτήριο ΠΓΠ

Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας

Μπορείτε να δείτε στο  https://youtu.be/AAtu5FbNk4g

καθώς και στο https://www.geogebra.org/m/dnpftfv2

Καλή χρονιά !!!