1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων ( ΠΓΠ )

Λίγα λόγια για το κριτήριο ΠΓΠ

Δείτε στο :   Κριτήριο ΠΓΠ

Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας

Μπορείτε να δείτε στο  https://youtu.be/AAtu5FbNk4g

καθώς και στο https://www.geogebra.org/m/dnpftfv2

Καλή χρονιά !!!

Το πρόβλημα Γεωμετρίας του Ρώσου πρωθυπουργού

Ο Ρώσος πρωθυπουργός επισκέφθηκε μια σχολική τάξη και έβαλε ένα δύσκολο πρόβλημα Γεωμετρίας. Ας δούμε τη λύση του προβλήματος αν και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι το μήνυμα του Ρώσου πρωθυπουργού για την αξία της Γεωμετρίας...

 

 

Θέμα Γεωμετρίας

 

Γραφική παράσταση τριωνύμου

Μέσω της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  f(x)=αx^2+βx+γ

βλέπουμε τις ρίζες του τριωνύμου , το πρόσημο του τριωνύμου και άλλα ωραία ...

Ορισμός συνάρτησης

Εισαγωγή στη σπουδαία έννοια της συνάρτησης

Ρίζες

Ρίζες μη αρνητικών αριθμών

Πυθαγόρειο θεώρημα

Το πιο διάσημο θεώρημα των μαθηματικών

Άρτια συνάρτηση

και περιττή συνάρτηση