Διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου

Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα :

Leave a Reply