Κριτήριο παραλληλίας

Πότε δυο ευθείες τέμνονται ;

Πότε είναι παράλληλες ;

Leave a Reply