Μονοτονία εκθετικής συνάρτησης

Η μονοτονία της συνάρτησης  f(x)=a^x

Leave a Reply