Ορισμός έλλειψης

Ποια ιδιότητα έχουν τα σημεία της έλλειψης;

Leave a Reply