Άρτια συνάρτηση

και περιττή συνάρτηση

 

Leave a Reply