Βασική τριγωνομετρική ταυτότητα

 ημ^2x+συν^2x=1

Leave a Reply