Τριγωνομετρική συνάρτηση

Η συνάρτηση    f(x)=ημx

Leave a Reply