Γραφική παράσταση τριωνύμου

Μέσω της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  f(x)=αx^2+βx+γ

βλέπουμε τις ρίζες του τριωνύμου , το πρόσημο του τριωνύμου και άλλα ωραία ...

Leave a Reply