Ελληνικά

Ετικέτα: απόλυτη

Απόλυτη τιμή

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού