Ελληνικά

Ετικέτα: διάμεσος

Διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου

Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα :