Ελληνικά

Ετικέτα: πρόσημο

Πρόσημο τριωνύμου

Μελετάμε το :     Πρόσημο τριωνύμου

Γραφική παράσταση τριωνύμου

Μέσω της γραφικής παράστασης της συνάρτησης βλέπουμε τις ρίζες του τριωνύμου , το πρόσημο του τριωνύμου και άλλα ωραία …