Ελληνικά

Ετικέτα: συνάρτηση

Ορισμός συνάρτησης

Εισαγωγή στη σπουδαία έννοια της συνάρτησης

Άρτια συνάρτηση

και περιττή συνάρτηση  

Συμμετρία εκθετικής και λογαριθμικής συνάρτησης

Συναρτήσεις         και