ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

  • Παρακαλούνται οι μαθητές και οι  μαθήτριες και των τριών τάξεων του Γυμνασίου να ενημερωθούν για τη διαδικτυακή πρόσβασή τους στις αντίστοιχες κυψέλες (=τμήματα) που ανήκουν, εφόσον εκεί θα βρίσκουν το αναρτηθέν υλικό της κάθε ενότητας. Παρακάτω υπάρχει το τμήμα και ο σύνδεσμος που αντιστοιχεί σε αυτό.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

 

Εδώ θα βρείτε το διδακτικό υλικό του μαθήματος των θρησκευτικών. Κάντε copy-paste  την αντίστοιχη ιστοσελίδα του τμήματός σας στον browser που χρησιμοποιείτε και είστε έτοιμοι.

 

Α1  shorturl.at/BDGW1

Α2  shorturl.at/fQ247

Α3  shorturl.at/qzDX1

 

Β1  shorturl.at/hlzP1

Β2  shorturl.at/fsyNR

Β3  shorturl.at/hirF0

Β4  shorturl.at/cAOR1

 

Γ1  shorturl.at/fqW16

Γ2  shorturl.at/koAG4

Γ3  shorturl.at/mnxDW