Επαναληπτικές ασκήσεις στη Β ΓΕΛ


Αποτύπωση αλγορίθμου σε διάγραμμα ροής και ψευδογλώσσα - συμπλήρωση εντολών

https://www.liveworksheets.com/w/el/pliroforiki/7595896


Μετατροπές στις δομές επανάληψης

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10513


Και άλλες επαναληπτικές ασκήσεις ...

http://kasnakisg.mysch.gr/eclass/modules/exercise/exercise_submit.php?course=BPLI101&exerciseId=15

Ασκήσεις στην επαναληπτική δομή ΓΙΑ

[1] Αντιγράψτε τον παρακάτω αλγόριθμο στον Διερμηνευτή. Τι θα εμφανίσει;

 

Αλγόριθμος παράδειγμα

   Άθροισμα <- 0

   Για χ από 10 μέχρι 4 με_βήμα 0

       Άθροισμα <- Άθροισμα + χ

   Τέλος_επανάληψης

   Εμφάνισε Άθροισμα

Τέλος παράδειγμα


[2] Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το παραγοντικό ενός αριθμού. Υπενθυμίζεται ότι π.χ. το 5! υπολογίζεται ως εξής: 5*4*3*2*1=120


[3] Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εμφανίζει τις τιμές της συνάρτησης f(x)=4log(5+e3x + 2) όταν το x παίρνει τις τιμές στο διάστημα [10, 50] με βήμα 0,5. (Πρόκειται για την άσκηση 29 από τη σελ. 52 του σχολικού βιβλίου. Επίσης, στο περιθώριο της σελ. 34 του βιβλίου αναφέρονται οι συναρτήσεις που χρειάζεστε.)


[4] Στο νέο πληροφοριακό σύστημα ενός βιβλιοπωλείου πρόκειται να καταχωρηθούν 150 νέα βιβλία. Για κάθε βιβλίο καταχωρείται ο τίτλος, ο συγγραφέας και η τιμή του.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

α) διαβάζει τα παραπάνω στοιχεία για κάθε βιβλίο.

β) εμφανίζει το πλήθος των βιβλίων του Ντοστογιέφσκι.

γ) εμφανίζει, το μέσο όρο της τιμής των 150 βιβλίων.


[5] Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος για κάθε έναν από 10 αθλητές:

α) διαβάζει το μήκος του άλματος κάθε αθλητή. Θεωρήστε ότι για άκυρο άλμα δίνεται ως μήκος ο αριθμός μηδέν (0).

β) εμφανίζει το πλήθος των αθλητών που είχαν άκυρη προσπάθεια.

γ) εμφανίζει το μέσο όρο μήκους των έγκυρων αλμάτων.